Przedszkole nr 8

im. Św. Jana Pawła II Sióstr Serafitek w Oświęcimiu
Tel.: +48 33 842 33 20
przedsznr8@bielsko.opoka.org.pl

Grupa Aniołków

:) to my Aniołki- najmłodsza grupa. Rozpoczynamy swoją przygodę w przedszkolu. Jesteśmy bardzo ciekawi świata i wszystkiego co je otacza. Spędzamy dużo czasu na wspólnej zabawie, podcza której zdobywamy wiele umiejętności oraz uczymy się nawiązywać relacje z innymi dziećmi. Wszystkie działania zmierzają do poznania siebie, dostrzegania innych, poznania świata. Uwielbiamy zabawy na świeżym powietrzu. Po całym dniu pełnym wrażeń odpoczywamy na wygodnych leżakach słuchając bajek lub muzyki.

Maj

2022

W codziennym biegu gubimy często uczucia do ważnych dla nas ludzi. Tymczasem trzeba je starannie pielęgnować, gdyż może nadejść chwila, kiedy one okażą się decydujące o całym naszym życiu.

Tematyka kompleksowa:

Bajki, baśnie, legendy Rodzina razem się trzyma Ja i moi bliscy

• poznanie rożnych rodzajów książek jako źródła mądrości • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem • wzbogacanie wiedzy na temat książek • budzenie zainteresowania muzyką • rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i myślenia • umiejętność nazywania członków bliższej i dalszej rodziny • poznanie roli i wartości rodziny • nauka kulturalnego zwracania się do członków rodziny • wzmacnianie więzi rodzinnych • nazywanie i przeliczanie części ciała • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach • doświadczanie radości podczas zabaw ruchowych • poznanie wybranych utworów muzyki poważnej • wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań • poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami • tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną • poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków • powtórzenie i utrwalenie nazw dni tygodnia • ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie • definiowanie i dzielenie elementów na zbiory • rozwijanie umiejętności językowych dzieci • wdrażanie do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zabawach przy muzyce • zachęcanie do wyrażania swoich emocji poprzez muzykę • wyrażanie uczuć w różnych formach plastycznych • kształcenie umiejętności wykonywania prac plastycznych wg instrukcji słownej

Pszczółki

 1. Promień słońca budzi mnie, potem w rosie kąpię się. Wkładam piękny strój w paseczki, idealny dla pszczółeczki.

Ref.: Bzy, bzy, bzy rozlega się, skrzydełka niosą mnie. (x2)

 1. Pszczółkę radość wręcz rozpiera, kiedy z kwiatków nektar zbiera. Będzie z niego pyszny miód, nie na darmo był ten trud.

Ref.: Bzy, bzy, bzy…

 1. Choć pszczółeczki małe są, wszystkim piękny uśmiech ślą. Przez dzień cały się krzątają, tę piosenkę wam śpiewają.

Ref.: Bzy, bzy, bzy…

W rodzinie siła

Gdy masz przy sobie osobę bliską, dużo łatwiejsze staje się wszystko. Z mamą lub tatą, z bratem czy siostrą, znajdziesz na troski receptę prostą.

Twoi najbliżsi, czyli rodzina, to solidarna, zgrana drużyna. Zawsze wysłucha cię i zrozumie. I dobrą radę jeszcze podsunie!

Do swego domu wracasz z radością, bo tu się wszyscy darzą miłością, która tak mocno was połączyła. Przez to w rodzinie jest wielka siła!

Maj

2022

W codziennym biegu gubimy często uczucia do ważnych dla nas ludzi. Tymczasem trzeba je starannie pielęgnować, gdyż może nadejść chwila, kiedy one okażą się decydujące o całym naszym życiu.

Tematyka zajęć

Bajki, baśnie, legendy Rodzina razem się trzyma Ja i moi bliscy

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

• poznanie rożnych rodzajów książek jako źródła mądrości • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem • wzbogacanie wiedzy na temat książek • budzenie zainteresowania muzyką • rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i myślenia • umiejętność nazywania członków bliższej i dalszej rodziny • poznanie roli i wartości rodziny • nauka kulturalnego zwracania się do członków rodziny • wzmacnianie więzi rodzinnych • nazywanie i przeliczanie części ciała • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach • doświadczanie radości podczas zabaw ruchowych • poznanie wybranych utworów muzyki poważnej • wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań • poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami • tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną • poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków • powtórzenie i utrwalenie nazw dni tygodnia • ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie • definiowanie i dzielenie elementów na zbiory • rozwijanie umiejętności językowych dzieci • wdrażanie do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zabawach przy muzyce • zachęcanie do wyrażania swoich emocji poprzez muzykę • wyrażanie uczuć w różnych formach plastycznych • kształcenie umiejętności wykonywania prac plastycznych wg instrukcji słownej

W rodzinie siła

Gdy masz przy sobie osobę bliską, dużo łatwiejsze staje się wszystko. Z mamą lub tatą, z bratem czy siostrą, znajdziesz na troski receptę prostą.

Twoi najbliżsi, czyli rodzina, to solidarna, zgrana drużyna. Zawsze wysłucha cię i zrozumie. I dobrą radę jeszcze podsunie!

Do swego domu wracasz z radością, bo tu się wszyscy darzą miłością, która tak mocno was połączyła. Przez to w rodzinie jest wielka siła!

Pszczółki

 1. Promień słońca budzi mnie, potem w rosie kąpię się. Wkładam piękny strój w paseczki, idealny dla pszczółeczki.

Ref.: Bzy, bzy, bzy rozlega się, skrzydełka niosą mnie. (x2)

 1. Pszczółkę radość wręcz rozpiera, kiedy z kwiatków nektar zbiera. Będzie z niego pyszny miód, nie na darmo był ten trud.

Ref.: Bzy, bzy, bzy…

 1. Choć pszczółeczki małe są, wszystkim piękny uśmiech ślą. Przez dzień cały się krzątają, tę piosenkę wam śpiewają.

Ref.: Bzy, bzy, bzy…

Kwiecień

2022

Deszcz obmywa świat, łzy nasze dusze, a po nich na obu tych horyzontach pojawia się słońce. Niech te najbliższe dni będą dobrym czasem przygotowania do Świąt Tajemnicy Zmartwychwstania.

Tematyka kompleksowa:

Z kulturą za pan brat Święta, święta, biją dzwony Wielkanoc
Jestem kulturalny Książka – mój przyjaciel

• poznanie wartości „wiary we własne siły” na podstawie bajki • kształtowanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości rozwijanie mowy
• rozwijanie umiejętności przeliczania, stosowania liczebników porządkowych i orientacji w przestrzeni • poznanie cech baletu i opery • rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych • budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania • poznanie zabaw matematycznych z pisankami • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych • poznanie budowy jajka • zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji • kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi • doskonalenie umiejętności przeliczania i myślenia logicznego • poznanie historii czekolady • poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci • gromadzenie informacji na temat znaczenia wiary we własne siły • poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby • rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci • poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie • poznanie wartości „mądrość” • budzenie zainteresowania książkami poprzez rożne zabawy • nabywanie wiadomości dotyczących książek • poznanie rożnych książek z nutami • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk

„Piosenka wielkanocna”

Ref: Idą święta wielkanocne, idą święta. O tych świętach każdy zając pamięta.

Do koszyczka zapakuje słodycze i na święta ci przyniesie moc życzeń.

Ref: Idą święta wielkanocne, idą święta. O tych świętach i kurczątko pamięta.

W żółte piórka się ubierze wesołe. Wśród pisanek będzie biegać po stole.

Ref: Idą święta wielkanocne, idą święta. O tych świętach nasz baranek pamięta.

Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący. Będzie dzwonił, będzie skakał po łące

Święta (x4)

„Trzy magiczne słowa”

Trzy magiczne słowa zapamięta moja głowa: proszę, dziękuję, przepraszam – do mojego serca zapraszam. Proszę – mówię, kiedy daję. Dziękuję – gdy coś dostaję. A słowo przepraszam powiem, gdy przykrość tobie zrobię.

Kwiecień

2022

Deszcz obmywa świat, łzy nasze dusze, a po nich na obu tych horyzontach pojawia się słońce. Niech te najbliższe dni będą dobrym czasem przygotowania do Świąt Tajemnicy Zmartwychwstania.

Tematyka zajęć

Z kulturą za pan brat Święta, święta, biją dzwony Wielkanoc
Jestem kulturalny Książka – mój przyjaciel

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

• poznanie wartości „wiary we własne siły” na podstawie bajki • kształtowanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości rozwijanie mowy
• rozwijanie umiejętności przeliczania, stosowania liczebników porządkowych i orientacji w przestrzeni • poznanie cech baletu i opery • rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych • budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania • poznanie zabaw matematycznych z pisankami • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych • poznanie budowy jajka • zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji • kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi • doskonalenie umiejętności przeliczania i myślenia logicznego • poznanie historii czekolady • poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci • gromadzenie informacji na temat znaczenia wiary we własne siły • poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby • rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci • poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie • poznanie wartości „mądrość” • budzenie zainteresowania książkami poprzez rożne zabawy • nabywanie wiadomości dotyczących książek • poznanie rożnych książek z nutami • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk

„Trzy magiczne słowa”

Trzy magiczne słowa zapamięta moja głowa: proszę, dziękuję, przepraszam – do mojego serca zapraszam. Proszę – mówię, kiedy daję. Dziękuję – gdy coś dostaję. A słowo przepraszam powiem, gdy przykrość tobie zrobię.

„Piosenka wielkanocna”

Ref: Idą święta wielkanocne, idą święta. O tych świętach każdy zając pamięta.

Do koszyczka zapakuje słodycze i na święta ci przyniesie moc życzeń.

Ref: Idą święta wielkanocne, idą święta. O tych świętach i kurczątko pamięta.

W żółte piórka się ubierze wesołe. Wśród pisanek będzie biegać po stole.

Ref: Idą święta wielkanocne, idą święta. O tych świętach nasz baranek pamięta.

Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący. Będzie dzwonił, będzie skakał po łące

Święta (x4)

Marzec

2022

Miłość Rodziców jest dla dziecka najważniejszym przygotowaniem do dorosłego życia.

Tematyka kompleksowa:

Mali odkrywcy Tajemnice świata Nadchodzi wiosna Wiosna tuż-tuż

• poznanie nowej wartości „dociekliwość” • poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu • poszerzanie doświadczeń przyrodniczych • poznanie wybranych dziecięcych piosenek • poznanie funkcji i zastosowania różnych okularów • poznanie korzyści płynących z bycia dociekliwym • poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny • poznanie właściwości magnesu • poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet • rozwijanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała • zachęcanie do eksperymentowania z własnym głosem • poznanie wartości „szczerość” • zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy • poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania własnych emocji • poznanie cech marcowej pogody • doskonalenie umiejętności przeliczania • poznawanie różnych rodzajów muzyki • wzbogacanie wiadomości na temat wiosny • zachęcanie do prawdomówności • poznanie cech krajobrazu wiejskiego • poznanie zwierząt żyjących na wsi • doskonalenie umiejętności klasyfikacji elementów ze względu na jedną cechę • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej • poszerzanie doświadczeń plastycznych

„Zielone ufoludki”

 1. Moj brat wciąż czyta o kosmitach, gwiazdach, planetach i orbitach. O niczym innym nie chce słyszeć, nawet do UFO listy pisze.

Wreszcie zasłużył na nagrodę i latający ujrzał spodek, bo wylądował dziś w ogródku pojazd zielonych ufoludków.

Ref.: Zielone włosy, zielone butki, całe zielone są ufoludki. (x2)

 1. Kot na ich widok zaraz zmyka, dziwnego boi się ludzika. Pies szybko przykrył nos ogonem, – Może to gryzie to zielone?

A czym się żywi śmieszny tworek? Czy zjedzą z nami podwieczorek? Kompot dostały, tort dostały, zjadły, wypiły, odleciały.

Ref.: Zielone włosy…

„W marcu”

Raz śnieg pada, a raz deszczyk. Na jeziorze lód już trzeszczy. Błękit nieba lśni w kałuży, bałwan w słońcu oczy mruży: – Koniec zimy. Przerwa. Dzwonek. – To nie dzwonek, to skowronek!

Marzec

2022

Miłość Rodziców jest dla dziecka najważniejszym przygotowaniem do dorosłego życia.

Tematyka zajęć

Mali odkrywcy Tajemnice świata Nadchodzi wiosna Wiosna tuż-tuż

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

• poznanie nowej wartości „dociekliwość” • poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu • poszerzanie doświadczeń przyrodniczych • poznanie wybranych dziecięcych piosenek • poznanie funkcji i zastosowania różnych okularów • poznanie korzyści płynących z bycia dociekliwym • poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny • poznanie właściwości magnesu • poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet • rozwijanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała • zachęcanie do eksperymentowania z własnym głosem • poznanie wartości „szczerość” • zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy • poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania własnych emocji • poznanie cech marcowej pogody • doskonalenie umiejętności przeliczania • poznawanie różnych rodzajów muzyki • wzbogacanie wiadomości na temat wiosny • zachęcanie do prawdomówności • poznanie cech krajobrazu wiejskiego • poznanie zwierząt żyjących na wsi • doskonalenie umiejętności klasyfikacji elementów ze względu na jedną cechę • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej • poszerzanie doświadczeń plastycznych

„W marcu”

Raz śnieg pada, a raz deszczyk. Na jeziorze lód już trzeszczy. Błękit nieba lśni w kałuży, bałwan w słońcu oczy mruży: – Koniec zimy. Przerwa. Dzwonek. – To nie dzwonek, to skowronek!

„Zielone ufoludki”

 1. Moj brat wciąż czyta o kosmitach, gwiazdach, planetach i orbitach. O niczym innym nie chce słyszeć, nawet do UFO listy pisze.

Wreszcie zasłużył na nagrodę i latający ujrzał spodek, bo wylądował dziś w ogródku pojazd zielonych ufoludków.

Ref.: Zielone włosy, zielone butki, całe zielone są ufoludki. (x2)

 1. Kot na ich widok zaraz zmyka, dziwnego boi się ludzika. Pies szybko przykrył nos ogonem, – Może to gryzie to zielone?

A czym się żywi śmieszny tworek? Czy zjedzą z nami podwieczorek? Kompot dostały, tort dostały, zjadły, wypiły, odleciały.

Ref.: Zielone włosy…

Luty

2022

Cudem jest życie OD SAMEGO POCZĄTKU

AŻ DO KOŃCA, cudem jest każda chwila!

Tematyka kompleksowa:

Siły przyrody Cztery żywioły Wielka wyprawa Nasze podróże

• poznanie nowej wartości „odpowiedzialność” • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego • rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru • poznanie obiegu wody w przyrodzie • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat • uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody • poznanie właściwości wody • zachęcanie do samodzielnego badania (odkrywania) otaczającej nas rzeczywistości • poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej • poznanie właściwości powietrza • zachęcanie do samodzielnego wyciągania wniosków z prowadzonej obserwacji • rozwijanie empatii • budzenie odpowiedzialności za środowisko • poznanie właściwości ognia • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i budowania wypowiedzi • wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas obcowania z ogniem • poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi • poznanie nowej wartości „oszczędność” • poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych • doskonalenie umiejętności matematycznych • poznanie wybranych owoców tropikalnych • zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców • poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę • poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy

„Grasz w kolory?”

Grasz w kolory? – Gram! Znasz kolory? – Znam!

Wiem, że trawa jest zielona, zielone są drzewa. Kiedy wiosną puszczą listki, ptaki będą śpiewać. Wiem, że żółte jest słoneczko, piasek i banany, a niebieskie są migdały, niebo, oczy mamy.

Ref.: Kolory, kolory, pełno ich wokoło. Dobrze, że je mamy, z nimi jest wesoło. (x2)

Grasz w kolory? – Gram! Znasz kolory? – Znam!

Wiem, że serce jest czerwone, kiedy je rysuję. Chcesz, to chętnie ci serduszko takie podaruję. Myszki szare, mleko białe, prosiaczki różowe, a jesienią zakwitają wrzosy fioletowe.

Ref.: Kolory, kolory...

Grasz w kolory? – Gram! Znasz kolory? – Znam!

Mała kropelka

Kropelka mała z ponurej chmury spadała z innymi siostrami z góry. Deszczem tym jednak przez moment była i do kałuży zaraz trafiła. Wtem zajaśniało słońce na niebie – kropelkę woła w gorę, do siebie. I niesłychane czary się dzieją – kałuże kurczą się i maleją. Kropelka w parę wodną się zmienia, i innym mówi: „Do zobaczenia!”.

Luty

2022

Cudem jest życie OD SAMEGO POCZĄTKU

AŻ DO KOŃCA, cudem jest każda chwila!

Tematyka zajęć

Siły przyrody Cztery żywioły Wielka wyprawa Nasze podróże

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

• poznanie nowej wartości „odpowiedzialność” • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego • rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru • poznanie obiegu wody w przyrodzie • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat • uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody • poznanie właściwości wody • zachęcanie do samodzielnego badania (odkrywania) otaczającej nas rzeczywistości • poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej • poznanie właściwości powietrza • zachęcanie do samodzielnego wyciągania wniosków z prowadzonej obserwacji • rozwijanie empatii • budzenie odpowiedzialności za środowisko • poznanie właściwości ognia • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i budowania wypowiedzi • wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas obcowania z ogniem • poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi • poznanie nowej wartości „oszczędność” • poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych • doskonalenie umiejętności matematycznych • poznanie wybranych owoców tropikalnych • zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców • poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę • poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy

Mała kropelka

Kropelka mała z ponurej chmury spadała z innymi siostrami z góry. Deszczem tym jednak przez moment była i do kałuży zaraz trafiła. Wtem zajaśniało słońce na niebie – kropelkę woła w gorę, do siebie. I niesłychane czary się dzieją – kałuże kurczą się i maleją. Kropelka w parę wodną się zmienia, i innym mówi: „Do zobaczenia!”.

„Grasz w kolory?”

Grasz w kolory? – Gram! Znasz kolory? – Znam!

Wiem, że trawa jest zielona, zielone są drzewa. Kiedy wiosną puszczą listki, ptaki będą śpiewać. Wiem, że żółte jest słoneczko, piasek i banany, a niebieskie są migdały, niebo, oczy mamy.

Ref.: Kolory, kolory, pełno ich wokoło. Dobrze, że je mamy, z nimi jest wesoło. (x2)

Grasz w kolory? – Gram! Znasz kolory? – Znam!

Wiem, że serce jest czerwone, kiedy je rysuję. Chcesz, to chętnie ci serduszko takie podaruję. Myszki szare, mleko białe, prosiaczki różowe, a jesienią zakwitają wrzosy fioletowe.

Ref.: Kolory, kolory...

Grasz w kolory? – Gram! Znasz kolory? – Znam!

Styczeń

2022

BOŻE plany są piękne, choć wiodą trudnymi ścieżkami. Gdy będziemy się ich trzymać, wygramy, bo Bóg doda nam sił i pocieszy w drodze. Niech Nowy Rok obfituje w Boże błogosławieństwo

Tematyka kompleksowa:

Płynie czas Młodsi i starsi Sport to zdrowie Dbam o zdrowie

• poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc) • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem • dostrzeganie rytmu dzień – noc • wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia • rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności • zachęcanie do zgodnej współpracy • poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych • poznanie pojęcia „para” • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia • rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów • poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości • nabywanie umiejętności formułowania wniosków • wdrażanie do dbania o własne zdrowie • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni • doskonalenie umiejętności przeliczania • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu • poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego • uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą • nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia

Zabawy na śniegu

Ref.: Gdy pada śnieg, biały śnieg, gdy sypie i prószy biały śnieg... (x2)

Z górki na pazurki zjedziemy na sankach, a ze śniegu ulepimy białego bałwanka.

Ref.: Gdy pada śnieg... (x2)

W mamę albo w tatę rzucimy śnieżkami. Przyszła mroźna biała zima, pobawcie się z nami.

Ref.: Gdy pada śnieg ... (x2

Czystość Czystość dzisiaj to podstawa! To nie z brudem jest zabawa, ale z mydłem uścisk dłoni, niech od brudu każdy stroni! Kto czystością chce się chlubić, musi mydło wnet polubić

Styczeń

2022

BOŻE plany są piękne, choć wiodą trudnymi ścieżkami. Gdy będziemy się ich trzymać, wygramy, bo Bóg doda nam sił i pocieszy w drodze. Niech Nowy Rok obfituje w Boże błogosławieństwo

Tematyka zajęć

Płynie czas Młodsi i starsi Sport to zdrowie Dbam o zdrowie

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

• poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc) • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem • dostrzeganie rytmu dzień – noc • wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia • rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności • zachęcanie do zgodnej współpracy • poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych • poznanie pojęcia „para” • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia • rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów • poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości • nabywanie umiejętności formułowania wniosków • wdrażanie do dbania o własne zdrowie • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni • doskonalenie umiejętności przeliczania • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu • poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego • uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą • nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia

Czystość Czystość dzisiaj to podstawa! To nie z brudem jest zabawa, ale z mydłem uścisk dłoni, niech od brudu każdy stroni! Kto czystością chce się chlubić, musi mydło wnet polubić

Zabawy na śniegu

Ref.: Gdy pada śnieg, biały śnieg, gdy sypie i prószy biały śnieg... (x2)

Z górki na pazurki zjedziemy na sankach, a ze śniegu ulepimy białego bałwanka.

Ref.: Gdy pada śnieg... (x2)

W mamę albo w tatę rzucimy śnieżkami. Przyszła mroźna biała zima, pobawcie się z nami.

Ref.: Gdy pada śnieg ... (x2

Grudzień

2021

Im Maryja bardziej kochała Jezusa, tym więcej bolała(...),bo miłość nie może się obyć bez cierpienia i zawsze gotowa jest na wszelkie ofiary dla umiłowanej osoby.

bł. Honotat Koźmiński

Życzymy radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

Tematyka kompleksowa:

Nadchodzi zima Coraz zimniej Świąteczne przygotowania Wesołych Świąt

poznanie nowej wartości „cierpliwość” rozpoznanie i nazwanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych poznanie sposobów ochrony przed zimnem zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia wzbogacanie wiedzy przyrodniczej rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym kształtowanie postawy życzliwości rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia

„Głodny wróbelek”

Przekrzywia główkę, wesoło ćwierka. Czy macie może coś dla wróbelka?

Ref.: Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, la la la la. Kto dla wróbelka ziarenka ma? (x2)

Wołają dzieci: pewnie, że mamy! Przez całą zimę o ptaki dbamy!

Ref.: Ćwir, ćwir…

„Wieczór Wigilijny” (fragment)

Biały obrus lśni na stole, pod obrusem siano. Płoną świeczki na choince, co tu przyszła na noc.

Na talerzach kluski z makiem, karp jak księżyc srebrny. Zasiadają wokół stołu dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili opłatkiem rodzice, już złożyli wszyscy wszystkim moc serdecznych życzeń (…)

Grudzień

2021

Im Maryja bardziej kochała Jezusa, tym więcej bolała(...),bo miłość nie może się obyć bez cierpienia i zawsze gotowa jest na wszelkie ofiary dla umiłowanej osoby.

bł. Honotat Koźmiński

Życzymy radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

Tematyka zajęć

Nadchodzi zima Coraz zimniej Świąteczne przygotowania Wesołych Świąt

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

poznanie nowej wartości „cierpliwość” rozpoznanie i nazwanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych poznanie sposobów ochrony przed zimnem zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia wzbogacanie wiedzy przyrodniczej rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym kształtowanie postawy życzliwości rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia

„Wieczór Wigilijny” (fragment)

Biały obrus lśni na stole, pod obrusem siano. Płoną świeczki na choince, co tu przyszła na noc.

Na talerzach kluski z makiem, karp jak księżyc srebrny. Zasiadają wokół stołu dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili opłatkiem rodzice, już złożyli wszyscy wszystkim moc serdecznych życzeń (…)

„Głodny wróbelek”

Przekrzywia główkę, wesoło ćwierka. Czy macie może coś dla wróbelka?

Ref.: Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, la la la la. Kto dla wróbelka ziarenka ma? (x2)

Wołają dzieci: pewnie, że mamy! Przez całą zimę o ptaki dbamy!

Ref.: Ćwir, ćwir…

Listopad

2021

" Cuda się zdarzają, trzeba tylko ROZEJRZEĆ SIĘ wokół bardziej świadomie i dać sobie czas na wszystko".

Tematyka kompleksowa:

Nasza mała ojczyzna Mój dom – Polska Moje hobby Ulubione zajęcia

poznanie pojęcia „wolność”, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, budowanie poczucia tożsamości narodowej, zachęcanie do szanowania odmienności innych, poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”, rozwijanie umiejętności matematycznych, wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania, zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi, rozwijanie logicznego myślenia, usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”, uwrażliwienie na potrzeby innych, poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu, prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń, poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce, poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn), rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny, poznanie wartości „kreatywności” , wzmacnianie poczucia własnej wartości, poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych, rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4, budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę, poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest kreatywność, kształtowanie twórczej, aktywnej postawy, zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce , zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań, poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych,

„Deszcz grajek” Stoję pod parasolem i słucham, jak gra deszcz – na trójkącie i bębenku, i kołatkach też.

Ref.: Bo deszcz, uliczny grajek, gdzie chce, tam przystaje. Rzuć mu grosz do kapelusza, żeby choć na chwilę usiadł. (x2)

Deń, deń, deń pod rynnami, bam, bam tak bębni w dach. Puk, puk w okna i parapet, dumny z siebie, ach!

Ref.: Bo deszcz...

„Znak” Czy ty wiesz, jaki to znak: w czerwonym polu biały ptak? – Wiem – odpowiedział Jędrek mały – to jest znak Polski: Orzeł Biały.

Listopad

2021

" Cuda się zdarzają, trzeba tylko ROZEJRZEĆ SIĘ wokół bardziej świadomie i dać sobie czas na wszystko".

Tematyka zajęć

Nasza mała ojczyzna Mój dom – Polska Moje hobby Ulubione zajęcia

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

poznanie pojęcia „wolność”, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, budowanie poczucia tożsamości narodowej, zachęcanie do szanowania odmienności innych, poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”, rozwijanie umiejętności matematycznych, wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania, zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi, rozwijanie logicznego myślenia, usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”, uwrażliwienie na potrzeby innych, poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu, prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń, poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce, poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn), rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny, poznanie wartości „kreatywności” , wzmacnianie poczucia własnej wartości, poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych, rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4, budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę, poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest kreatywność, kształtowanie twórczej, aktywnej postawy, zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce , zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań, poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych,

„Znak” Czy ty wiesz, jaki to znak: w czerwonym polu biały ptak? – Wiem – odpowiedział Jędrek mały – to jest znak Polski: Orzeł Biały.

„Deszcz grajek” Stoję pod parasolem i słucham, jak gra deszcz – na trójkącie i bębenku, i kołatkach też.

Ref.: Bo deszcz, uliczny grajek, gdzie chce, tam przystaje. Rzuć mu grosz do kapelusza, żeby choć na chwilę usiadł. (x2)

Deń, deń, deń pod rynnami, bam, bam tak bębni w dach. Puk, puk w okna i parapet, dumny z siebie, ach!

Ref.: Bo deszcz...

Październik

2021

Bóg ma nieograniczone możliwości, ale pozwala nam wybierać, co chcemy, jak i kiedy.

Tematyka kompleksowa:

Idzie jesień przez świat Jesienna przygoda Koszyk Pani Jesieni Skarby jesieni

poznanie wartości „pracowitości”, zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni, poszerzanie doświadczeń językowych, ćwiczenie pamięci, poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca, rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw, poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów, rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych, poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest pracowitość, rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości), poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy, rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów, poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego, rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej, zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach, poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie, wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu, poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa), zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw, poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości, poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią, budowanie atmosfery życzliwości i otwartości, uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin,

„Dwa malutkie jeże”

Dwa malutkie jeże, jadą na rowerze, idą leśną dróżką, tupią jedną nogą.

Gdy dzień w noc się zmienia, szukają jedzenia, zjadają robaki, owady, ślimaki.

Dwa malutkie jeże…

Nie robią zapasów, mieszkają wśród lasów, śpią pod gałęziami, nie jedzą salami.

Dwa malutkie jeże…

„Wiewióreczka szukała orzeszka”

Wiewióreczka mała po lesie skakała, orzeszka szukała – z drzewa na drzewo, to w prawo, to w lewo, po wielu gałązkach, marząc o przekąskach. Znalazła coś w lesie, już smakołyk niesie. Hop, hop, hop i do dziupli skok!

Październik

2021

Bóg ma nieograniczone możliwości, ale pozwala nam wybierać, co chcemy, jak i kiedy.

Tematyka zajęć

Idzie jesień przez świat Jesienna przygoda Koszyk Pani Jesieni Skarby jesieni

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

poznanie wartości „pracowitości”, zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni, poszerzanie doświadczeń językowych, ćwiczenie pamięci, poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca, rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw, poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów, rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych, poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest pracowitość, rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości), poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy, rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów, poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego, rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej, zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach, poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie, wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu, poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa), zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw, poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości, poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią, budowanie atmosfery życzliwości i otwartości, uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin,

„Wiewióreczka szukała orzeszka”

Wiewióreczka mała po lesie skakała, orzeszka szukała – z drzewa na drzewo, to w prawo, to w lewo, po wielu gałązkach, marząc o przekąskach. Znalazła coś w lesie, już smakołyk niesie. Hop, hop, hop i do dziupli skok!

„Dwa malutkie jeże”

Dwa malutkie jeże, jadą na rowerze, idą leśną dróżką, tupią jedną nogą.

Gdy dzień w noc się zmienia, szukają jedzenia, zjadają robaki, owady, ślimaki.

Dwa malutkie jeże…

Nie robią zapasów, mieszkają wśród lasów, śpią pod gałęziami, nie jedzą salami.

Dwa malutkie jeże…

Czerwiec

2021

:)

Tematyka kompleksowa:

Dzień Dziecka Ile nóg ma stonoga? Słoneczne lato Jedziemy na wakacje Przyroda latem

Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat. Zauważa różnice w wyglądzie dzieci z różnych stron świata i opowiada o nich. Ogląda ilustracje w książkach i dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Próbuje wycinać nożyczkami. Wykonuje prace plastyczno-techniczne różnymi technikami. Przedstawia swoje potrzeby i pragnienia w formie pracy plastycznej. Rozwija sprawność manualną: rozdziera papier, wykleja. Nazywa części ciała i potrafi je wskazać. Śpiewa proste piosenki. Uczestniczy w zabawach rytmicznych i tanecznych. Naśladuje usłyszane dźwięki. Reaguje na zmianę tempa utworu. Reguluje fazę wdechu i wydechu. Buduje proste dialogi. Segreguje przedmioty według określonej zasady. Przelicza elementy. Porównuje liczebność zbiorów. Używa liczebników głównych. Ustala wynik działań na konkretnych przedmiotach. Dostrzega i kontynuuje układy rytmiczne. Porównuje wielkość przedmiotów. Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory. Wie, jak wygląda łąka, rozpoznaje żyjące na niej zwierzęta. Wie, jak wygląda las, rozpoznaje żyjące na nim zwierzęta. Rozpoznaje krajobraz górski. Poznaje wygląd i tryb życia pszczoły. Rozumie, że przyrodę należy szanować. Nazywa typowe zjawiska atmosferyczne. Wypowiada się na temat pogody. Układa obrazki, tworząc prostą historyjkę. Łączy przyczynę ze skutkiem. Wie, co to są wakacje. Poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas odpoczynku nad wodą i w górach. Korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych. Odkłada zabawki na miejsce.

„Wianek od lata” U. Piotrowska, M. Melnicka- Sypko

 1. Plecie lato wianki z kwiatów, rzuca je na wodę. Płyną rzeką hen, daleko po przygodę. La la la la, po przygodę. La la la la, po przygodę.
 2. Słońce potem wianki złotem pięknie przyozdobi. Rzuci kwiatek złoty płatek wietrzykowi. La la la la, wietrzykowi. La la la la, wietrzykowi.
 3. A w jeziorze lub nad morzem z tatą złowię wianek i na szczęście go w prezencie damy mamie. La la la la, damy mamie. La la la la, damy mamie.

„Nóżki” D. Gellner

Sto nóg ma stonoga, ja dwie nóżki mam. Hop! Hop! Skaczę na nich, biegam tu i tam. Stół ma cztery nogi, a fortepian trzy. A ja mam dwie nóżki i wystarczy mi!

Czerwiec

2021

:)

Tematyka zajęć

Dzień Dziecka Ile nóg ma stonoga? Słoneczne lato Jedziemy na wakacje Przyroda latem

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat. Zauważa różnice w wyglądzie dzieci z różnych stron świata i opowiada o nich. Ogląda ilustracje w książkach i dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Próbuje wycinać nożyczkami. Wykonuje prace plastyczno-techniczne różnymi technikami. Przedstawia swoje potrzeby i pragnienia w formie pracy plastycznej. Rozwija sprawność manualną: rozdziera papier, wykleja. Nazywa części ciała i potrafi je wskazać. Śpiewa proste piosenki. Uczestniczy w zabawach rytmicznych i tanecznych. Naśladuje usłyszane dźwięki. Reaguje na zmianę tempa utworu. Reguluje fazę wdechu i wydechu. Buduje proste dialogi. Segreguje przedmioty według określonej zasady. Przelicza elementy. Porównuje liczebność zbiorów. Używa liczebników głównych. Ustala wynik działań na konkretnych przedmiotach. Dostrzega i kontynuuje układy rytmiczne. Porównuje wielkość przedmiotów. Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory. Wie, jak wygląda łąka, rozpoznaje żyjące na niej zwierzęta. Wie, jak wygląda las, rozpoznaje żyjące na nim zwierzęta. Rozpoznaje krajobraz górski. Poznaje wygląd i tryb życia pszczoły. Rozumie, że przyrodę należy szanować. Nazywa typowe zjawiska atmosferyczne. Wypowiada się na temat pogody. Układa obrazki, tworząc prostą historyjkę. Łączy przyczynę ze skutkiem. Wie, co to są wakacje. Poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas odpoczynku nad wodą i w górach. Korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych. Odkłada zabawki na miejsce.

„Nóżki” D. Gellner

Sto nóg ma stonoga, ja dwie nóżki mam. Hop! Hop! Skaczę na nich, biegam tu i tam. Stół ma cztery nogi, a fortepian trzy. A ja mam dwie nóżki i wystarczy mi!

„Wianek od lata” U. Piotrowska, M. Melnicka- Sypko

 1. Plecie lato wianki z kwiatów, rzuca je na wodę. Płyną rzeką hen, daleko po przygodę. La la la la, po przygodę. La la la la, po przygodę.
 2. Słońce potem wianki złotem pięknie przyozdobi. Rzuci kwiatek złoty płatek wietrzykowi. La la la la, wietrzykowi. La la la la, wietrzykowi.
 3. A w jeziorze lub nad morzem z tatą złowię wianek i na szczęście go w prezencie damy mamie. La la la la, damy mamie. La la la la, damy mamie.

Maj

2021

Niech promienie słańca rozświetlają serca

Tematyka kompleksowa:

Kolorowe witaminy Na wiejskim podwórku Idziemy do zoo Dla mamy i taty

Rozumie, że należy dbać o zdrowie. Wie, że należy zdrowo się odżywiać (jedzenie warzyw i owoców). Przygotowuje zdrowe kanapki. Spożywa posiłek, zachowując czystość w miejscu jedzenia. Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta hodowane na wsi. Zna pochodzenie niektórych produktów spożywczych. Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne. Rozpoznaje i naśladuje odgłosy niektórych zwierząt. Zna imiona członków najbliższej rodziny. Używa wyrazów oznaczających stopień pokrewieństwa (np.: babcia, dziadek, siostra, brat). Opowiada o swojej rodzinie. Rozpoznaje i stara się nazywać swoje uczucia. Stosuje określenia wielkości mały – duży, wysoki – niski. Określa położenie przedmiotów w przestrzeni. Porównuje liczebność zbiorów. Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. Interesuje się książkami. Jest spostrzegawcze. Wyszukuje szczegóły na ilustracjach i wypowiada się na ich temat. Dostosowuje ruch do tempa muzyki. Śpiewa proste piosenki. Buduje z klocków różne konstrukcje. Lepi z masy solnej, maluje, rysuje. Wykonuje upominki dla swoich najbliższych. Współdziała podczas zabaw i zajęć grupowych. W ustalony sposób korzysta z przyborów gimnastycznych. Wykonuje zadania zgodnie z poleceniem. Odkłada zabawki na miejsce.

„Co słychać na podwórku” U. Piotrowska, M. Melnicka- Sypko

 1. Dzień się budzi na podwórku. Pies na straży hau, hau, hau. Kot na płocie liczy ptaki, ale co by robić miał? Hau, hau, hau, miau, miau, miau.
 2. Kaczka drepcze do sadzawki, chlapie wodą kwa, kwa, kwa. Kura na to: Ja w tym czasie zniosę jajko albo dwa. Ko, ko, ko, kwa, kwa, kwa.
 3. Klacz do stajni biegnie kłusem, kopytkami kli, kli, klik. Źrebak parska: Popatrz, mamo, tak jak ja nie skacze nikt. Kli, kli, klik, kli, kli, klik.
 4. Po pastwisku chodzi krowa, cicho muczy mu, mu, mu. Cielak słucha kołysanki i układa się do snu. Mu, mu, mu, mu, mu, mu.
 5. Bocian z gniazda w dół spogląda na podwórko kle, kle, kle. Wie o wszystkim, co się dzieje, lecz nie zdradzi tego, nie. Kle, kle, kle, kle, kle, kle.

„Mamo” D. Gellner Mamo! Dam ci dziś piękny kwiatek i wstążkę na dodatek. Dam ci złoty pierścionek, na górce mały domek, ogródek malowany, ławkę pod wielkim kasztanem. Dam ci słońce nad domem, słońce – złotą koronę. I dam ci księżyc, wiesz? I jeszcze... co tylko chcesz. Bo jestem bardzo bogaty, dostałem kredki od taty.

Maj

2021

Niech promienie słańca rozświetlają serca

Tematyka zajęć

Kolorowe witaminy Na wiejskim podwórku Idziemy do zoo Dla mamy i taty

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

Rozumie, że należy dbać o zdrowie. Wie, że należy zdrowo się odżywiać (jedzenie warzyw i owoców). Przygotowuje zdrowe kanapki. Spożywa posiłek, zachowując czystość w miejscu jedzenia. Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta hodowane na wsi. Zna pochodzenie niektórych produktów spożywczych. Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne. Rozpoznaje i naśladuje odgłosy niektórych zwierząt. Zna imiona członków najbliższej rodziny. Używa wyrazów oznaczających stopień pokrewieństwa (np.: babcia, dziadek, siostra, brat). Opowiada o swojej rodzinie. Rozpoznaje i stara się nazywać swoje uczucia. Stosuje określenia wielkości mały – duży, wysoki – niski. Określa położenie przedmiotów w przestrzeni. Porównuje liczebność zbiorów. Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. Interesuje się książkami. Jest spostrzegawcze. Wyszukuje szczegóły na ilustracjach i wypowiada się na ich temat. Dostosowuje ruch do tempa muzyki. Śpiewa proste piosenki. Buduje z klocków różne konstrukcje. Lepi z masy solnej, maluje, rysuje. Wykonuje upominki dla swoich najbliższych. Współdziała podczas zabaw i zajęć grupowych. W ustalony sposób korzysta z przyborów gimnastycznych. Wykonuje zadania zgodnie z poleceniem. Odkłada zabawki na miejsce.

„Mamo” D. Gellner Mamo! Dam ci dziś piękny kwiatek i wstążkę na dodatek. Dam ci złoty pierścionek, na górce mały domek, ogródek malowany, ławkę pod wielkim kasztanem. Dam ci słońce nad domem, słońce – złotą koronę. I dam ci księżyc, wiesz? I jeszcze... co tylko chcesz. Bo jestem bardzo bogaty, dostałem kredki od taty.

„Co słychać na podwórku” U. Piotrowska, M. Melnicka- Sypko

 1. Dzień się budzi na podwórku. Pies na straży hau, hau, hau. Kot na płocie liczy ptaki, ale co by robić miał? Hau, hau, hau, miau, miau, miau.
 2. Kaczka drepcze do sadzawki, chlapie wodą kwa, kwa, kwa. Kura na to: Ja w tym czasie zniosę jajko albo dwa. Ko, ko, ko, kwa, kwa, kwa.
 3. Klacz do stajni biegnie kłusem, kopytkami kli, kli, klik. Źrebak parska: Popatrz, mamo, tak jak ja nie skacze nikt. Kli, kli, klik, kli, kli, klik.
 4. Po pastwisku chodzi krowa, cicho muczy mu, mu, mu. Cielak słucha kołysanki i układa się do snu. Mu, mu, mu, mu, mu, mu.
 5. Bocian z gniazda w dół spogląda na podwórko kle, kle, kle. Wie o wszystkim, co się dzieje, lecz nie zdradzi tego, nie. Kle, kle, kle, kle, kle, kle.

Kwiecień

2021

Życzymy aby Triduum Paschalne i tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa były nadzieją na przyszłość i pokrzepieniem serca.

Tematyka kompleksowa:

Dzień i noc Mali ekolodzy Tydzień dobrych manier Mój dom

Umiejętności dziecka:

Interesuje się książkami. Wypowiada się na temat ilustracji. Porównuje obrazki, dostrzega podobieństwa i różnice. Poszerza zasób słownictwa. Stara się mówić wyraźnie. Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami. Utrzymuje porządek w miejscu pracy. Układa obrazek pocięty na części. Łączy przyczynę ze skutkiem. Myśli logicznie. Porządkuje przedmioty zgodnie z określoną zasadą, np. od najmniejszego do największego. Doskonali umiejętność liczenia. Posługuje się liczebnikami głównymi. Porównuje wielkość, ciężar przedmiotów. Kontynuuje i układa szeregi rytmiczne. Klasyfikuje elementy. Określa położenie przedmiotów w przestrzeni. Wie, że są określone pory dnia i łączy je z wykonywanymi wtedy czynnościami. Zna stałe następstwo dnia i nocy. Słucha krótkich utworów literackich i rozmawia na ich temat. Współpracuje podczas zabawy. Przestrzega reguł zabawy. Rozpoznaje zmianę tempa muzyki oraz zmianę wysokości dźwięku. Potrafi regulować fazę wdech i wydechu. Uczestniczy w zabawach teatralnych. Ćwiczy chwyt pisarski. Kształtuje postawę proekologiczną. Wie, że należy segregować śmieci. Zna i opisuje charakterystyczne cechy środowiska lasu. Wie, jakie znaczenie dla człowieka i środowiska ma woda. Uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych. Poznaje najbliższą okolicę – charakterystyczne miejsca i budynki. Wie, jak nazywa się kraj, w którym mieszka. Zna nazwę stolicy kraju. Rozpoznaje melodię hymnu narodowego oraz flagę narodową.

„Słonko idzie spać” Urszula Piotrowska , Magdalena Melnicka- Sypko

 1. Słonko idzie spać pod puszysty koc, dzień się kończy, ciemno wkoło i przychodzi noc.
 2. Skacze kot na dach i wygina grzbiet, mruczy cicho do księżyca: W plecki podrap mnie.
 3. Wszystkie gwiazdy w śmiech: Ten zabawny kot chce po dachach biegać z nami, ciągnie go do psot.
 4. Słonko wstaje już, budzi jasny dzień, kot przeciąga się i ziewa, Chyba czas na sen.

„Katechizm polskiego dziecka” Władysław Bełza

Kto ty jesteś? -Polak mały. Jaki znak twój? -Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? -Między swymi. W jakim kraju? -W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? -Mą Ojczyzną. Czym zdobyta? -Krwią i blizną. Czy ją kochasz? -Kocham szczerze. A w co wierzysz? -W Polskę wierzę.

Kwiecień

2021

Życzymy aby Triduum Paschalne i tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa były nadzieją na przyszłość i pokrzepieniem serca.

Tematyka zajęć

Dzień i noc Mali ekolodzy Tydzień dobrych manier Mój dom

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

Umiejętności dziecka:

Interesuje się książkami. Wypowiada się na temat ilustracji. Porównuje obrazki, dostrzega podobieństwa i różnice. Poszerza zasób słownictwa. Stara się mówić wyraźnie. Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami. Utrzymuje porządek w miejscu pracy. Układa obrazek pocięty na części. Łączy przyczynę ze skutkiem. Myśli logicznie. Porządkuje przedmioty zgodnie z określoną zasadą, np. od najmniejszego do największego. Doskonali umiejętność liczenia. Posługuje się liczebnikami głównymi. Porównuje wielkość, ciężar przedmiotów. Kontynuuje i układa szeregi rytmiczne. Klasyfikuje elementy. Określa położenie przedmiotów w przestrzeni. Wie, że są określone pory dnia i łączy je z wykonywanymi wtedy czynnościami. Zna stałe następstwo dnia i nocy. Słucha krótkich utworów literackich i rozmawia na ich temat. Współpracuje podczas zabawy. Przestrzega reguł zabawy. Rozpoznaje zmianę tempa muzyki oraz zmianę wysokości dźwięku. Potrafi regulować fazę wdech i wydechu. Uczestniczy w zabawach teatralnych. Ćwiczy chwyt pisarski. Kształtuje postawę proekologiczną. Wie, że należy segregować śmieci. Zna i opisuje charakterystyczne cechy środowiska lasu. Wie, jakie znaczenie dla człowieka i środowiska ma woda. Uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych. Poznaje najbliższą okolicę – charakterystyczne miejsca i budynki. Wie, jak nazywa się kraj, w którym mieszka. Zna nazwę stolicy kraju. Rozpoznaje melodię hymnu narodowego oraz flagę narodową.

„Katechizm polskiego dziecka” Władysław Bełza

Kto ty jesteś? -Polak mały. Jaki znak twój? -Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? -Między swymi. W jakim kraju? -W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? -Mą Ojczyzną. Czym zdobyta? -Krwią i blizną. Czy ją kochasz? -Kocham szczerze. A w co wierzysz? -W Polskę wierzę.

„Słonko idzie spać” Urszula Piotrowska , Magdalena Melnicka- Sypko

 1. Słonko idzie spać pod puszysty koc, dzień się kończy, ciemno wkoło i przychodzi noc.
 2. Skacze kot na dach i wygina grzbiet, mruczy cicho do księżyca: W plecki podrap mnie.
 3. Wszystkie gwiazdy w śmiech: Ten zabawny kot chce po dachach biegać z nami, ciągnie go do psot.
 4. Słonko wstaje już, budzi jasny dzień, kot przeciąga się i ziewa, Chyba czas na sen.

Marzec

2021

Marzec- niech ten czas będzie dobrym okresem przygotowania do świąt Wielkiej Nocy.

Tematyka kompleksowa:

Lubimy rysować i malować Lubimy śpiewać i grać Wiosna, wiosna Wiosenne porządki Wesołe pisanki

Umiejętności dziecka:

Słucha utworów literackich i dzieli się wrażeniami na ich temat. Ilustruje ruchem i gestem treść utworów literackich. Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory. Bierze udział w zabawach ruchowych i gimnastycznych. Wypowiada się na temat własnoręcznie wykonanych prac. Ogląda reprodukcje obrazów i opowiada o nich. Chętnie wykonuje prace plastyczne różnymi technikami: maluje, lepi z plasteliny, rysuje. Podejmuje próby wycinania nożyczkami. Słucha fragmentów utworów muzyki klasycznej. Określa, czy muzyka jest głośna, czy cicha, szybka czy wolna. Rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne. Stara się zagrać na wybranym instrumencie perkusyjnym. Wyklaskuje rytm. Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia. Klasyfikuje przedmioty według określonych cech. Zna i stosuje pojęcie para. Doskonali umiejętność liczenia minimum do 3. Porównuje liczbę elementów. Dostrzega powtarzalność w układach różnych elementów. Rozpoznaje kształty. Rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed. Łączy obrazki w logiczne pary. Współuczestniczy w wykonaniu prostej gry planszowej. Przestrzega ustalonych reguł gry. Wie, że w grze można zwyciężyć lub przegrać. Łączy przyczynę ze skutkiem. Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie. Współpracuje podczas zabaw i wykonywania wspólnej pracy. Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny. Dostrzega zmiany w przyrodzie związane z następstwem pór roku. Nazywa pierwsze wiosenne kwiaty. Nazywa narzędzia ogrodnicze. Rozumie, że rośliny należy pielęgnować. Wie, że rośliny potrzebują do życia wody i światła. Porównuje obrazki, dostrzega podobieństwa i różnice. Zna niektóre zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi.

 1. Miś wybiera się na koncert, bilet ma w kieszonce. Za nim lalki z pajacykiem, bo lubią muzykę. Ref. Trójkąt dźwięczy dyń, dyń dyń, płyń muzyczko, płyń. A kołatka kliku, klik zbiera nutki w mig. Tamburyno bęg, bęg, bęg słychać każdy dźwięk. A bębenek bam, bam, bam rytm wybija sam.
 2. Miś, pajacyk oraz lale bawią się wspaniale. Brawo biją więc orkiestrze i proszą o jeszcze. Ref. Trójkąt dźwięczy dyń, dyń, dyń.

„Wielkanoc” Danuta Gellner

Obudziły się pisanki wielkanocnym rankiem i wołają: – Patrzcie! Tu na stole same niespodzianki! Bazie srebrno-białe i baranek mały. Ten baranek ma talerzyk, skubie z niego owies świeży. A baby pękate w cukrowych fartuchach śmieją się wesoło od ucha do ucha!

Marzec

2021

Marzec- niech ten czas będzie dobrym okresem przygotowania do świąt Wielkiej Nocy.

Tematyka zajęć

Lubimy rysować i malować Lubimy śpiewać i grać Wiosna, wiosna Wiosenne porządki Wesołe pisanki

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

Umiejętności dziecka:

Słucha utworów literackich i dzieli się wrażeniami na ich temat. Ilustruje ruchem i gestem treść utworów literackich. Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory. Bierze udział w zabawach ruchowych i gimnastycznych. Wypowiada się na temat własnoręcznie wykonanych prac. Ogląda reprodukcje obrazów i opowiada o nich. Chętnie wykonuje prace plastyczne różnymi technikami: maluje, lepi z plasteliny, rysuje. Podejmuje próby wycinania nożyczkami. Słucha fragmentów utworów muzyki klasycznej. Określa, czy muzyka jest głośna, czy cicha, szybka czy wolna. Rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne. Stara się zagrać na wybranym instrumencie perkusyjnym. Wyklaskuje rytm. Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia. Klasyfikuje przedmioty według określonych cech. Zna i stosuje pojęcie para. Doskonali umiejętność liczenia minimum do 3. Porównuje liczbę elementów. Dostrzega powtarzalność w układach różnych elementów. Rozpoznaje kształty. Rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed. Łączy obrazki w logiczne pary. Współuczestniczy w wykonaniu prostej gry planszowej. Przestrzega ustalonych reguł gry. Wie, że w grze można zwyciężyć lub przegrać. Łączy przyczynę ze skutkiem. Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie. Współpracuje podczas zabaw i wykonywania wspólnej pracy. Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny. Dostrzega zmiany w przyrodzie związane z następstwem pór roku. Nazywa pierwsze wiosenne kwiaty. Nazywa narzędzia ogrodnicze. Rozumie, że rośliny należy pielęgnować. Wie, że rośliny potrzebują do życia wody i światła. Porównuje obrazki, dostrzega podobieństwa i różnice. Zna niektóre zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi.

„Wielkanoc” Danuta Gellner

Obudziły się pisanki wielkanocnym rankiem i wołają: – Patrzcie! Tu na stole same niespodzianki! Bazie srebrno-białe i baranek mały. Ten baranek ma talerzyk, skubie z niego owies świeży. A baby pękate w cukrowych fartuchach śmieją się wesoło od ucha do ucha!

 1. Miś wybiera się na koncert, bilet ma w kieszonce. Za nim lalki z pajacykiem, bo lubią muzykę. Ref. Trójkąt dźwięczy dyń, dyń dyń, płyń muzyczko, płyń. A kołatka kliku, klik zbiera nutki w mig. Tamburyno bęg, bęg, bęg słychać każdy dźwięk. A bębenek bam, bam, bam rytm wybija sam.
 2. Miś, pajacyk oraz lale bawią się wspaniale. Brawo biją więc orkiestrze i proszą o jeszcze. Ref. Trójkąt dźwięczy dyń, dyń, dyń.