Przedszkole nr 8

im. Św. Jana Pawła II Sióstr Serafitek w Oświęcimiu
Tel.: +48 33 842 33 20
przedsznr8@bielsko.opoka.org.pl

Grupa Promyczków

„Promyczek, daje nam radosne życie, Czy to chłopiec, czy dziewczynka u nas zawsze miła minka. Bo słoneczko u nas gości, kiedy tyle w nas radości Nasza grupa to słoneczka uśmiech mamy na usteczkach”.

Cześć! To my – grupa promyczki . Większość z nas skończyła już 6 lat – jesteśmy najstarszą grupą w przedszkolu dlatego systematycznie przygotowujemy się do roli ucznia. Wspólnie bawimy się, uczymy i odkrywamy świat. Chętnie śpiewamy i tańczymy, lubimy też tworzyć kolorowe prace plastyczne. Ogromną radość sprawiają nam spacery i zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego . Jak na starszaków przystało staramy się być ostrożni, tak żeby nie skrzywdzić kogoś ani siebie podczas zabawy. W swoim działaniu stawiamy przede wszystkim na współdziałanie, zgodną zabawę, wzajemną pomoc oraz szacunek wobec innych.

Maj

2022

Rodzina jest zawsze najważniejszą ostoją w życiu.

Tematyka kompleksowa:

Książka mój przyjaciel Baśnie, bajki, legendy Rodzina razem się trzyma Ja i moi bliscy

– rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np. księgarnia, biblioteka, bajka, legenda, dom rodzina bliska, rodzina daleka – kształtowanie logicznego myślenia podczas porządkowania zdarzeń, tworzenia historyjek, wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy przedmiotami; – stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter ł, Ł, h, H; – rozbudzanie ciekawości poznawczej przez stwarzanie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, internet; przeprowadzanie prostych doświadczeń, obserwowanie ich wyników i wyciąganie wniosków na tej podstawie; – doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier; – rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w najbliższym otoczeniu przedszkola; zachęcanie do notowania wyników obserwacji o zdobywania wiedzy na temat roślin i zwierząt; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez wykonywanie prac porządkowych w ogrodzie – sianie i sadzenie roślin, opieka nad nimi; – kształtowanie postaw prorodzinnych uświadamianie wspierającej roli rodziny; rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku; uświadamia¬nie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami, rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny; uświadamianie, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki; bu¬dzenie zainteresowania relacjami pomiędzy osobami w rodzinie; – rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój; – rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i przygotowywania spotkań i uroczystości na terenie przedszkola; – rozwijanie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą.

Polonez dla mamy i taty 1.Pierwsze dzionki i tygodnie były trochę ciężkie Nowe dzieci, nowe panie, obowiązków więcej, Lecz za rękę szedłem z mamą, kibicował tata. Z nimi mogę iść gdziekolwiek, hen na koniec świata. Ref. Mamo tato dzisiaj wam dziękuję Wierzcie we mnie, to zaprocentuje I kochajcie bardzo mocno w smutku i radości Ja niczego nie chcę więcej, tylko tej miłości

 1. Kiedy czuję waszą miłość ,dobroć z oczu płynie Skrzydła mam i mogę latać, wierzę w swoją siłę Dumnie kroczę, jestem pewny, że dam sobie radę, Lubię ludzi i świat cały, nawet moje wady Zadania wychowawczo – dydaktyczne

Mama z tatą, babcia z dziadkiem Ciocia z wujkiem na dokładkę Jeszcze kuzyn i kuzynka Oto cała jest rodzinka.

Maj

2022

Rodzina jest zawsze najważniejszą ostoją w życiu.

Tematyka zajęć

Książka mój przyjaciel Baśnie, bajki, legendy Rodzina razem się trzyma Ja i moi bliscy

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

– rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np. księgarnia, biblioteka, bajka, legenda, dom rodzina bliska, rodzina daleka – kształtowanie logicznego myślenia podczas porządkowania zdarzeń, tworzenia historyjek, wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy przedmiotami; – stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter ł, Ł, h, H; – rozbudzanie ciekawości poznawczej przez stwarzanie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, internet; przeprowadzanie prostych doświadczeń, obserwowanie ich wyników i wyciąganie wniosków na tej podstawie; – doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier; – rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w najbliższym otoczeniu przedszkola; zachęcanie do notowania wyników obserwacji o zdobywania wiedzy na temat roślin i zwierząt; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez wykonywanie prac porządkowych w ogrodzie – sianie i sadzenie roślin, opieka nad nimi; – kształtowanie postaw prorodzinnych uświadamianie wspierającej roli rodziny; rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku; uświadamia¬nie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami, rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny; uświadamianie, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki; bu¬dzenie zainteresowania relacjami pomiędzy osobami w rodzinie; – rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój; – rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i przygotowywania spotkań i uroczystości na terenie przedszkola; – rozwijanie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą.

Mama z tatą, babcia z dziadkiem Ciocia z wujkiem na dokładkę Jeszcze kuzyn i kuzynka Oto cała jest rodzinka.

Polonez dla mamy i taty 1.Pierwsze dzionki i tygodnie były trochę ciężkie Nowe dzieci, nowe panie, obowiązków więcej, Lecz za rękę szedłem z mamą, kibicował tata. Z nimi mogę iść gdziekolwiek, hen na koniec świata. Ref. Mamo tato dzisiaj wam dziękuję Wierzcie we mnie, to zaprocentuje I kochajcie bardzo mocno w smutku i radości Ja niczego nie chcę więcej, tylko tej miłości

 1. Kiedy czuję waszą miłość ,dobroć z oczu płynie Skrzydła mam i mogę latać, wierzę w swoją siłę Dumnie kroczę, jestem pewny, że dam sobie radę, Lubię ludzi i świat cały, nawet moje wady Zadania wychowawczo – dydaktyczne

Kwiecień

2022

Odważny próbuje i może wiele osiągnąć, a ten, kto nie spróbował, sam sobie odebrał szansę na sukces. Niech najbliższe dni będą dobrym czasem przygotowania się do Świąt Zmartwychwstania.

Tematyka kompleksowa:

Święta, Święta, biją dzwony Wielkanoc Z kulturą za pan brat Jestem kulturalny

• rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze świętami, np. palma, kraszanki, pisanki, • budowania logicznej wypowiedzi i mowy opowieściowej, w trakcie tworzenia fabuły opowiadania; rozwijanie wyobraźni dzieci; • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie litery f, F; • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 9 i owalu jako figury geometrycznej; • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, ich pracy, zwierząt, przyrody i przedmiotów czy tradycji przez uświadomienie konieczności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, stosowania się do ogólnie obowiązujących norm; • kształtowanie postaw prorodzinnych i patriotycznych poprzez uświadomienie znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej i narodowej – zwyczaje związane ze świętami, regionem (potrawy, strój ludowy, zwyczaje, muzyka, wytwory ludowe); • rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci, stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; • rozwijanie kreatywności i samo¬dzielności dzieci w planowaniu i realizacji działań, np. podczas przygotowywania spotkania z okazji Wielkanocy; • rozwijanie doznań sensorycznych i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS; • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS; stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce.

„Święta Wielkanocne”

 1. Słońce złote jak pisanka na błękitnym niebie zaświeciło od poranka dla mnie i dla ciebie. Bo… bo… to… to…

Ref.: Święta Wielkanocne, zielenią się drzewa. Już bociany powróciły szpak o wiośnie śpiewa. /× 2

 1. Weźmy kolorowe farby, pomalujmy jajka. Niech pisanki lśnią w koszyku, wielkanocna bajka. Bo… bo… to… to…

Ref.: Święta Wielkanocne…

 1. I kurczaczki, i baranki do koszyka damy. Niech nasz koszyk piękny będzie, gdy na stół stawiany. Bo… bo… to… to… Ref.: Święta Wielkanocne…

„Wielkanoc”

Kolorowe pisanki, biały baranek zwiastują nam święto jakim jest Wielkanoc

Święcenie pokarmów, dzielenie się jajkiem, Wspólne śniadanie, o piękne święto ZMARTWYCHWSTANIE

A w świąteczny poniedziałek są psikusy, wodą lanie kogo Śmigus - Dyngus sięgnie to ubranie mokre będzie.

Kwiecień

2022

Odważny próbuje i może wiele osiągnąć, a ten, kto nie spróbował, sam sobie odebrał szansę na sukces. Niech najbliższe dni będą dobrym czasem przygotowania się do Świąt Zmartwychwstania.

Tematyka zajęć

Święta, Święta, biją dzwony Wielkanoc Z kulturą za pan brat Jestem kulturalny

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

• rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze świętami, np. palma, kraszanki, pisanki, • budowania logicznej wypowiedzi i mowy opowieściowej, w trakcie tworzenia fabuły opowiadania; rozwijanie wyobraźni dzieci; • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie litery f, F; • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 9 i owalu jako figury geometrycznej; • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, ich pracy, zwierząt, przyrody i przedmiotów czy tradycji przez uświadomienie konieczności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, stosowania się do ogólnie obowiązujących norm; • kształtowanie postaw prorodzinnych i patriotycznych poprzez uświadomienie znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej i narodowej – zwyczaje związane ze świętami, regionem (potrawy, strój ludowy, zwyczaje, muzyka, wytwory ludowe); • rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci, stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; • rozwijanie kreatywności i samo¬dzielności dzieci w planowaniu i realizacji działań, np. podczas przygotowywania spotkania z okazji Wielkanocy; • rozwijanie doznań sensorycznych i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS; • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS; stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce.

„Wielkanoc”

Kolorowe pisanki, biały baranek zwiastują nam święto jakim jest Wielkanoc

Święcenie pokarmów, dzielenie się jajkiem, Wspólne śniadanie, o piękne święto ZMARTWYCHWSTANIE

A w świąteczny poniedziałek są psikusy, wodą lanie kogo Śmigus - Dyngus sięgnie to ubranie mokre będzie.

„Święta Wielkanocne”

 1. Słońce złote jak pisanka na błękitnym niebie zaświeciło od poranka dla mnie i dla ciebie. Bo… bo… to… to…

Ref.: Święta Wielkanocne, zielenią się drzewa. Już bociany powróciły szpak o wiośnie śpiewa. /× 2

 1. Weźmy kolorowe farby, pomalujmy jajka. Niech pisanki lśnią w koszyku, wielkanocna bajka. Bo… bo… to… to…

Ref.: Święta Wielkanocne…

 1. I kurczaczki, i baranki do koszyka damy. Niech nasz koszyk piękny będzie, gdy na stół stawiany. Bo… bo… to… to… Ref.: Święta Wielkanocne…

Marzec

2022

Uśmiech dziecka jest najwspanialszym dowodem wdzięczności, bo jest tak szczery jak nic na świecie.

Tematyka kompleksowa:

Mali odkrywcy Tajemnice świata Nadchodzi wiosna Wiosna tuż tuż

• rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: dociekliwość, duma z pracy oraz pojęcia Układ Słoneczny, astronauta, załoga, kapitan, sieć internetowa, wynalazca, peleryna, rolnik, sianie, sadzenie; • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych; • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter p, P, w, W, c, C, j, J; • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak ciekawość poznawcza, otwartość, chęć zadawania pytań, szacunek do pracy innych, radość z efektów własnej pracy; • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi; • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z korzystania z zasobów internetowych; • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 8 i znaku minus; tworzenie zadań – opowiadań i wykonywanie czynności matematycznych w nich zawartych; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry; • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Kosmiczna wyprawa”; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń; kształtowanie umie¬jętności planowania, realizacji działań i rozwiązywania problemów podczas prac konstrukcyjnych; • rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS.

Kosmiczna wyprawa

1.Kapitan gotowy, załoga w komplecie, rakieta się pręży do lotu jak ptak. Już klapy zamknięte, skafandry dopięte. Trzy, dwa, jeden, zero i nareszcie: START.

Ref.: Wyprawa kosmiczna, kosmiczna wyprawa –nieziemska przygoda, cudowna zabawa! Choć raz, choć raz pofrunąć do gwiazd, w ten niezapomniany czas.

2.Już Księżyc siwiutki cylindrem się kłania, już Droga, ta Mleczna, porywa nas w dal. Tam gwiazdy się śmieją, planety szaleją. A Ziemię nam przesłania błękitna mgła.

Ref.: Wyprawa kosmiczna…

3.Słoneczko promykiem pozdrawia czerwonym, żegnają się z nami i Wenus, i Mars. Bo Ziemia już czeka i tęskni z daleka. To cud, że ją mamy i ona ma nas.

Moj komputer

Swój komputer mam, piszę na nim sam. Piszę, piszę, wymazuję i od nowa wystukuję

Marzec

2022

Uśmiech dziecka jest najwspanialszym dowodem wdzięczności, bo jest tak szczery jak nic na świecie.

Tematyka zajęć

Mali odkrywcy Tajemnice świata Nadchodzi wiosna Wiosna tuż tuż

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

• rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: dociekliwość, duma z pracy oraz pojęcia Układ Słoneczny, astronauta, załoga, kapitan, sieć internetowa, wynalazca, peleryna, rolnik, sianie, sadzenie; • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych; • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter p, P, w, W, c, C, j, J; • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak ciekawość poznawcza, otwartość, chęć zadawania pytań, szacunek do pracy innych, radość z efektów własnej pracy; • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi; • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z korzystania z zasobów internetowych; • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 8 i znaku minus; tworzenie zadań – opowiadań i wykonywanie czynności matematycznych w nich zawartych; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry; • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Kosmiczna wyprawa”; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń; kształtowanie umie¬jętności planowania, realizacji działań i rozwiązywania problemów podczas prac konstrukcyjnych; • rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS.

Moj komputer

Swój komputer mam, piszę na nim sam. Piszę, piszę, wymazuję i od nowa wystukuję

Kosmiczna wyprawa

1.Kapitan gotowy, załoga w komplecie, rakieta się pręży do lotu jak ptak. Już klapy zamknięte, skafandry dopięte. Trzy, dwa, jeden, zero i nareszcie: START.

Ref.: Wyprawa kosmiczna, kosmiczna wyprawa –nieziemska przygoda, cudowna zabawa! Choć raz, choć raz pofrunąć do gwiazd, w ten niezapomniany czas.

2.Już Księżyc siwiutki cylindrem się kłania, już Droga, ta Mleczna, porywa nas w dal. Tam gwiazdy się śmieją, planety szaleją. A Ziemię nam przesłania błękitna mgła.

Ref.: Wyprawa kosmiczna…

3.Słoneczko promykiem pozdrawia czerwonym, żegnają się z nami i Wenus, i Mars. Bo Ziemia już czeka i tęskni z daleka. To cud, że ją mamy i ona ma nas.

Luty

2022

Gdy spokój rozlewa się błogo w twojej duszy, pozwól mu na to i poddaj się jego urokowi.

Tematyka kompleksowa:

Siły przyrody Cztery żywioły Wielka wyprawa Nasze podróże

• kształtowanie postaw proekologicznych, właściwego stosunku do ochrony środowiska, wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu); rozumienie znaczenia wyrażenia surowce wtórne, bioodpady; kształtowanie umiejętności czytania globalnego wyrazów: papier, szkło, plastik, bio. • budzenie wrażliwości na piękno Ziemi dzięki ukazaniu jej różnorodności, bogactwa fauny i flory; zapoznanie z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku naturalnemu ze strony człowieka. • zapoznanie z powietrzem – żywiołem potrzebnym i groźnym; kształtowanie umiejętności dostrzegania walorów czystego powietrza; • poznanie żywiołu ognia, zagrożeń i korzyści, które niesie; rozumienie zakazu zabawy zapałkami, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; • poznanie liter r, R, kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej; czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów. • zapoznanie z cyfrą 7, doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania; rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci. • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; poszerzenie słownika dzieci o wyrażenia dotyczące nazw geograficznych: Antarktyda, Himalaje, czytanie globalne wyrazów las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia; uwrażliwienie na piękno fauny i flory; zachęcenia do odkrywania świata w trakcie oglądania prezentacji multimedialnej • zapoznanie dzieci z położeniem biegunów północnego i południowego, poznanie środowiska życia Eskimosów, sposobem ich ubierania się, przemieszczania, budowania domów; zapoznanie z terminem polarnik, czytanie globalne wyrazów: polarnik igloo

Cztery żywioły

1.Płynie w rzece, szumi w morzu oraz kranie. W niej się myjesz i musisz ją pić. Tak jak ryba bardzo lubisz w niej pluskanie. Ale gradem też potrafi nieraz bić.

Ref.: Cztery wielkie żywioły świata. Każdy jest nam potrzebny, by żyć. Woda, ogień, ziemia, powietrze. Jednak groźne potrafią też być!

 1. Jego blaskiem płoną świeca i ognisko. Chłód i ciemność oddala, jak wiesz. Grzeje piece i ugotujesz na nim wszystko. Lecz pożarów przyczyną jest też.

Ref.: Cztery wielkie żywioły świata…

 1. Dmucha w żagle i wiatrakom siłę daje. W lemoniadzie bąbelkami kusi cię. Nim w balonik dmuchasz i oddychasz stale. A w tornado też potrafi zmieniać się.

Ref.: Cztery wielkie żywioły świata…

 1. Ona daje nam schronienie i jedzenie. I z jej skarbów korzystamy cały czas. Po niej biegać, skakać miło jest szalenie. Choć lawiną też zaskoczyć może nas.

Ref.: Cztery wielkie żywioły świata

Wiatraki

– Mamo, co to za straszydła? Zamiast liści mają skrzydła… Chcą pofrunąć niczym ptaki?!!! – Mamo, co to za dziwaki?! Zobacz, nogi mają w paski!… – Ech, maluchy, ech, głuptaski – szepce mama, rozbawiona i tłumaczy, jak to ona: – To nie drzewa ani ptaki, to po prostu są wiatraki! Kiedy wiatr w ich skrzydła dmie, kręcą się, czy chcą, czy nie, gnają, pędzą, a my stąd w całym domu mamy prąd.

Luty

2022

Gdy spokój rozlewa się błogo w twojej duszy, pozwól mu na to i poddaj się jego urokowi.

Tematyka zajęć

Siły przyrody Cztery żywioły Wielka wyprawa Nasze podróże

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

• kształtowanie postaw proekologicznych, właściwego stosunku do ochrony środowiska, wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu); rozumienie znaczenia wyrażenia surowce wtórne, bioodpady; kształtowanie umiejętności czytania globalnego wyrazów: papier, szkło, plastik, bio. • budzenie wrażliwości na piękno Ziemi dzięki ukazaniu jej różnorodności, bogactwa fauny i flory; zapoznanie z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku naturalnemu ze strony człowieka. • zapoznanie z powietrzem – żywiołem potrzebnym i groźnym; kształtowanie umiejętności dostrzegania walorów czystego powietrza; • poznanie żywiołu ognia, zagrożeń i korzyści, które niesie; rozumienie zakazu zabawy zapałkami, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; • poznanie liter r, R, kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej; czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów. • zapoznanie z cyfrą 7, doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania; rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci. • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; poszerzenie słownika dzieci o wyrażenia dotyczące nazw geograficznych: Antarktyda, Himalaje, czytanie globalne wyrazów las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia; uwrażliwienie na piękno fauny i flory; zachęcenia do odkrywania świata w trakcie oglądania prezentacji multimedialnej • zapoznanie dzieci z położeniem biegunów północnego i południowego, poznanie środowiska życia Eskimosów, sposobem ich ubierania się, przemieszczania, budowania domów; zapoznanie z terminem polarnik, czytanie globalne wyrazów: polarnik igloo

Wiatraki

– Mamo, co to za straszydła? Zamiast liści mają skrzydła… Chcą pofrunąć niczym ptaki?!!! – Mamo, co to za dziwaki?! Zobacz, nogi mają w paski!… – Ech, maluchy, ech, głuptaski – szepce mama, rozbawiona i tłumaczy, jak to ona: – To nie drzewa ani ptaki, to po prostu są wiatraki! Kiedy wiatr w ich skrzydła dmie, kręcą się, czy chcą, czy nie, gnają, pędzą, a my stąd w całym domu mamy prąd.

Cztery żywioły

1.Płynie w rzece, szumi w morzu oraz kranie. W niej się myjesz i musisz ją pić. Tak jak ryba bardzo lubisz w niej pluskanie. Ale gradem też potrafi nieraz bić.

Ref.: Cztery wielkie żywioły świata. Każdy jest nam potrzebny, by żyć. Woda, ogień, ziemia, powietrze. Jednak groźne potrafią też być!

 1. Jego blaskiem płoną świeca i ognisko. Chłód i ciemność oddala, jak wiesz. Grzeje piece i ugotujesz na nim wszystko. Lecz pożarów przyczyną jest też.

Ref.: Cztery wielkie żywioły świata…

 1. Dmucha w żagle i wiatrakom siłę daje. W lemoniadzie bąbelkami kusi cię. Nim w balonik dmuchasz i oddychasz stale. A w tornado też potrafi zmieniać się.

Ref.: Cztery wielkie żywioły świata…

 1. Ona daje nam schronienie i jedzenie. I z jej skarbów korzystamy cały czas. Po niej biegać, skakać miło jest szalenie. Choć lawiną też zaskoczyć może nas.

Ref.: Cztery wielkie żywioły świata

Styczeń

2022

Kiedy dziękujemy za MIŁOŚĆ, RADOŚĆ, SZCZĘŚLIWE CHWILE, pojawia się ich jeszcze więcej - to wprost cudowne. Niech Nowy Rok będzie wypełniony Bożym błogosławieństwem.

Tematyka kompleksowa:

Płynie czas Młodsi i starsi Sport to zdrowie Dbam o zdrowie

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę¬powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów
 • stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, san¬ki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach
 • wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek „Zegary”, „Sypie śnieżek”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie; zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez: Dzień Babci i Dziadka; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.

Życzenia dla babci i dziadka

Dziś dla naszej babci zaśpiewamy tak: „La, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat! Niech nasza piosenka wielką radość da, la, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat! Twój wnuczek i wnuczka śpiewają z całych sił, la, la, la, la, la, la, sto lat nam żyj! Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i wiele radości życzymy ci!”.

Dla naszego dziadka zaśpiewamy tak: „La, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat! Niech nasza piosenka wielką radość da, la, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat! Twój wnuczek i wnuczka śpiewają z całych sił, la, la, la, la, la, la sto lat nam żyj!

Co robią zimą dni tygodnia?

Gdy tylko słonko na niebie lśni, bawią się zimą tygodnia dni. Poniedziałek – zjeżdża na sankach. Wtorek – lepi bałwanka. Środa narty przypina. Czwartek kije jej trzyma. Piątek jedzie na ślizgawce ciągnięty przez dwa latawce. Sobota rzuca śnieżkami i woła niedzielę: Hej, baw się z nami! A niedziela, choć zdrowa, pod pierzynę się chowa.

Styczeń

2022

Kiedy dziękujemy za MIŁOŚĆ, RADOŚĆ, SZCZĘŚLIWE CHWILE, pojawia się ich jeszcze więcej - to wprost cudowne. Niech Nowy Rok będzie wypełniony Bożym błogosławieństwem.

Tematyka zajęć

Płynie czas Młodsi i starsi Sport to zdrowie Dbam o zdrowie

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę¬powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów
 • stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, san¬ki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach
 • wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek „Zegary”, „Sypie śnieżek”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie; zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez: Dzień Babci i Dziadka; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.

Co robią zimą dni tygodnia?

Gdy tylko słonko na niebie lśni, bawią się zimą tygodnia dni. Poniedziałek – zjeżdża na sankach. Wtorek – lepi bałwanka. Środa narty przypina. Czwartek kije jej trzyma. Piątek jedzie na ślizgawce ciągnięty przez dwa latawce. Sobota rzuca śnieżkami i woła niedzielę: Hej, baw się z nami! A niedziela, choć zdrowa, pod pierzynę się chowa.

Życzenia dla babci i dziadka

Dziś dla naszej babci zaśpiewamy tak: „La, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat! Niech nasza piosenka wielką radość da, la, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat! Twój wnuczek i wnuczka śpiewają z całych sił, la, la, la, la, la, la, sto lat nam żyj! Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i wiele radości życzymy ci!”.

Dla naszego dziadka zaśpiewamy tak: „La, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat! Niech nasza piosenka wielką radość da, la, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat! Twój wnuczek i wnuczka śpiewają z całych sił, la, la, la, la, la, la sto lat nam żyj!

Grudzień

2021

Całe życie człowieka jest wędrówką do Betlejem, bo życie jest dla nas wędrówką do oglądania Boga.

bł. Michał Sopoćko

Życzymy radosnego czasu oczekiwania na Swięta Bożego Narodzenia.

Tematyka kompleksowa:

Nadchodzi zima Coraz zimniej Świąteczne przygotowania Wesołych świąt

• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, wnioskowania, oceny postępowania bohaterów; poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie odpowiedzialność; rozwijanie procesów myślowych (pamięć, uwaga dowolna) • poznanie liter k, K; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów; rozwijanie sprawności manualnej, sprawne operowanie przyborami plastycznymi. • wprowadzenie cyfry 4, doskonalenie umiejętności przeliczania; rozwijanie pamięci dowolnej, umiejętności modulowania głosu; dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, rozumienie pojęć śnieg i szron, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci • poznanie liter y, Y; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów; rozumienie konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na lodzie. • poznanie sposobu pomiaru ciepła – zapoznanie z działaniem termometru; wprowadzenie cyfry 5, doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania; rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci. • zapoznanie ze zwyczajami świąt Bożego Narodzenia i rolą Świętego Mikołaja, budzenie świątecznego nastroju w grupie, rozwijanie poczucia współgospodarza sali, odpowiedzialności za świąteczny wystrój; wzbogacanie słownictwa dzieci o słowa lampiony, girlandy, rozwijanie pamięci dowolnej, umiejętności wyrazistego deklamowania wiersza; rozwijanie sprawności manualnej oraz pomysłowości i inwencji twórczej dzieci. • rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób własnoręcznie wykonanym prezentem; rozwijanie sprawności manualnych, pomysłowości, wyobraźni i poczucia estetyki; zapoznanie z techniką decoupage . • kształtowanie uczucia życzliwości dla innych; rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat; wzmacnianie relacji rodzinnych, wytwarzanie świątecznego nastroju. • rozwijanie indywidualnych zdolności i predyspozycji aktorskich, umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas występu; kształtowanie umiejętności czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych; wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia

Czas Świętego Mikołaja

I. Jest taka jedna grudniowa noc, co niesie ze sobą magii moc. I każde dziecko już dobrze wie, że dziś marzenia spełniają się. Ref. Święty Mikołaju, w ten grudniowy czas na ciebie czekamy – prosimy, odwiedź nas! Kochany Mikołaju, przyjacielu nasz, worek pełen niespodzianek dla nas masz! 2× II. Czy świeci słońce, czy wicher dmie, Mikołaj nigdy nie spóźni się! Choć worek ciężki i śnieg po pas, Mikołaj zawsze zdąży na czas! Ref. Święty Mikołaju… / 2×

Mikołaju

Tak ogromnie się cieszymy że dziś byłeś razem z nami Dziękujemy Ci za wszystko i za rok Cię zapraszamy Tak jak ty pamiętasz o nas my Cię w sercu zawsze mamy Dziękujemy Ci za wszystko bardzo bardzo Cię kochamy .

Grudzień

2021

Całe życie człowieka jest wędrówką do Betlejem, bo życie jest dla nas wędrówką do oglądania Boga.

bł. Michał Sopoćko

Życzymy radosnego czasu oczekiwania na Swięta Bożego Narodzenia.

Tematyka zajęć

Nadchodzi zima Coraz zimniej Świąteczne przygotowania Wesołych świąt

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, wnioskowania, oceny postępowania bohaterów; poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie odpowiedzialność; rozwijanie procesów myślowych (pamięć, uwaga dowolna) • poznanie liter k, K; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów; rozwijanie sprawności manualnej, sprawne operowanie przyborami plastycznymi. • wprowadzenie cyfry 4, doskonalenie umiejętności przeliczania; rozwijanie pamięci dowolnej, umiejętności modulowania głosu; dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, rozumienie pojęć śnieg i szron, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci • poznanie liter y, Y; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów; rozumienie konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na lodzie. • poznanie sposobu pomiaru ciepła – zapoznanie z działaniem termometru; wprowadzenie cyfry 5, doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania; rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci. • zapoznanie ze zwyczajami świąt Bożego Narodzenia i rolą Świętego Mikołaja, budzenie świątecznego nastroju w grupie, rozwijanie poczucia współgospodarza sali, odpowiedzialności za świąteczny wystrój; wzbogacanie słownictwa dzieci o słowa lampiony, girlandy, rozwijanie pamięci dowolnej, umiejętności wyrazistego deklamowania wiersza; rozwijanie sprawności manualnej oraz pomysłowości i inwencji twórczej dzieci. • rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób własnoręcznie wykonanym prezentem; rozwijanie sprawności manualnych, pomysłowości, wyobraźni i poczucia estetyki; zapoznanie z techniką decoupage . • kształtowanie uczucia życzliwości dla innych; rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat; wzmacnianie relacji rodzinnych, wytwarzanie świątecznego nastroju. • rozwijanie indywidualnych zdolności i predyspozycji aktorskich, umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas występu; kształtowanie umiejętności czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych; wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia

Mikołaju

Tak ogromnie się cieszymy że dziś byłeś razem z nami Dziękujemy Ci za wszystko i za rok Cię zapraszamy Tak jak ty pamiętasz o nas my Cię w sercu zawsze mamy Dziękujemy Ci za wszystko bardzo bardzo Cię kochamy .

Czas Świętego Mikołaja

I. Jest taka jedna grudniowa noc, co niesie ze sobą magii moc. I każde dziecko już dobrze wie, że dziś marzenia spełniają się. Ref. Święty Mikołaju, w ten grudniowy czas na ciebie czekamy – prosimy, odwiedź nas! Kochany Mikołaju, przyjacielu nasz, worek pełen niespodzianek dla nas masz! 2× II. Czy świeci słońce, czy wicher dmie, Mikołaj nigdy nie spóźni się! Choć worek ciężki i śnieg po pas, Mikołaj zawsze zdąży na czas! Ref. Święty Mikołaju… / 2×

Listopad

2021

"Mamy dziesiątki, setki, tysiące powodów do szczęścia, lecz często je pomijamy, a o niektórych po prostu zapominamy".

Tematyka kompleksowa:

Nasza mała ojczyzna Mój dom Polska Moje hobby Ulubione zajęcia

poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie; wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm; budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno¬ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych; budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością – poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, gminy, pracy prezydenta, burmistrza, wójta, sołtysa, obejrzenie siedziby władz miejskich lub gminnych; poznanie ciekawych i charakterystycznych miejsc; poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp. rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowa¬nie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania; rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; wprowadzenie pojęcia wyobraźnia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, poprawnego formułowania wypowiedzi, stosowania przymiotników, spójników i przyimków, poprawnych form fleksyjnych; budowanie wypowiedzi po¬prawnej stylistycznie; przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co¬dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania; zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim; rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek w j. polskim i angielskim; rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw w KDS; rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – wprowadzenie tańca kaszubskiego „Szewc” i piosenki „Nam jesień niestraszna”, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków; rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów; rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami; rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia ob¬serwacji; rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości – odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie; rozwijanie wyobraźni, kre¬atywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samo¬dzielnie wykonanego zadania.

„Nam jesień niestraszna”

Ref. 1: Jak smutno listopad dziś śpiewa… Posłuchaj: wiatr świszczy, deszcz siąpi, dzień szary i plucha Lecz chociaż świat tonie w kałużach i błocie, nam jesień niestraszna, nie damy się słocie! Choć deszcz, atmosfera wciąż u nas wesoła. Spójrz! Tyle jest hobby ciekawych dokoła!

 1. Tu zbiera się znaczki, słoniki, pocztówki, magnesy, co trafią na drzwi od lodówki. Tu stworzysz kolekcję niezwykłych kamieni. A każdy breloczek w skarb może się zmienić. Ref. 2: Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie, nam jesień niestraszna, nie damy się słocie! Choć deszcz, atmosfera wciąż u nas wesoła. Spójrz! Tyle jest hobby ciekawych dokoła.
 2. Z kawałka tektury, bibuły, guzików tu małych dzieł sztuki wykonasz bez liku. Malować, wycinać lub lepić coś z gliny tu możesz bez końca przez długie godziny. Ref. 2: Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie…
 3. Tu płyną melodie, gdy stukasz w klawisze lub śpiewasz piosenki raz głośniej, raz ciszej. Na flecie, perkusji czy na ukulele… By muzykę tworzyć, sposobów jest wiele. Ref. 2: Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie…

Polskie symbole

To nasza flaga. Barwy znajome Na górze białe, w dole czerwone. Czerwień to walka, miłość i wierność. A biel? To czystość oraz szlachetność. Czerwień? To tarcza. A biel? To orzeł. Skąd to wiadomo? Sam sprawdzić możesz. Popatrz na godło, Polaku mały, W tarczy czerwonej jest Orzeł Biały. Słuchaj „Mazurka”. Pieśni znajomej, O tym, że Polska jest naszym domem. Stojąc na baczność, w hymnie śpiewamy Że jest ojczyzną, którą kochamy

Listopad

2021

"Mamy dziesiątki, setki, tysiące powodów do szczęścia, lecz często je pomijamy, a o niektórych po prostu zapominamy".

Tematyka zajęć

Nasza mała ojczyzna Mój dom Polska Moje hobby Ulubione zajęcia

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie; wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm; budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno¬ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych; budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością – poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, gminy, pracy prezydenta, burmistrza, wójta, sołtysa, obejrzenie siedziby władz miejskich lub gminnych; poznanie ciekawych i charakterystycznych miejsc; poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp. rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowa¬nie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania; rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; wprowadzenie pojęcia wyobraźnia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, poprawnego formułowania wypowiedzi, stosowania przymiotników, spójników i przyimków, poprawnych form fleksyjnych; budowanie wypowiedzi po¬prawnej stylistycznie; przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co¬dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania; zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim; rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek w j. polskim i angielskim; rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw w KDS; rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – wprowadzenie tańca kaszubskiego „Szewc” i piosenki „Nam jesień niestraszna”, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków; rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów; rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami; rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia ob¬serwacji; rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości – odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie; rozwijanie wyobraźni, kre¬atywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samo¬dzielnie wykonanego zadania.

Polskie symbole

To nasza flaga. Barwy znajome Na górze białe, w dole czerwone. Czerwień to walka, miłość i wierność. A biel? To czystość oraz szlachetność. Czerwień? To tarcza. A biel? To orzeł. Skąd to wiadomo? Sam sprawdzić możesz. Popatrz na godło, Polaku mały, W tarczy czerwonej jest Orzeł Biały. Słuchaj „Mazurka”. Pieśni znajomej, O tym, że Polska jest naszym domem. Stojąc na baczność, w hymnie śpiewamy Że jest ojczyzną, którą kochamy

„Nam jesień niestraszna”

Ref. 1: Jak smutno listopad dziś śpiewa… Posłuchaj: wiatr świszczy, deszcz siąpi, dzień szary i plucha Lecz chociaż świat tonie w kałużach i błocie, nam jesień niestraszna, nie damy się słocie! Choć deszcz, atmosfera wciąż u nas wesoła. Spójrz! Tyle jest hobby ciekawych dokoła!

 1. Tu zbiera się znaczki, słoniki, pocztówki, magnesy, co trafią na drzwi od lodówki. Tu stworzysz kolekcję niezwykłych kamieni. A każdy breloczek w skarb może się zmienić. Ref. 2: Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie, nam jesień niestraszna, nie damy się słocie! Choć deszcz, atmosfera wciąż u nas wesoła. Spójrz! Tyle jest hobby ciekawych dokoła.
 2. Z kawałka tektury, bibuły, guzików tu małych dzieł sztuki wykonasz bez liku. Malować, wycinać lub lepić coś z gliny tu możesz bez końca przez długie godziny. Ref. 2: Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie…
 3. Tu płyną melodie, gdy stukasz w klawisze lub śpiewasz piosenki raz głośniej, raz ciszej. Na flecie, perkusji czy na ukulele… By muzykę tworzyć, sposobów jest wiele. Ref. 2: Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie…

Październik

2021

Gdy rodzice szanują swoich rodziców, a dzieci to widzą, to nie trzeba już uczyć ich szacunku.

Tematyka kompleksowa:

Idzie jesień przez świat Jesienna przyroda Koszyk Pani Jesieni Skarby jesieni

 rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja; różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni¬mów (kozak, kurka);  swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;  kształto¬wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;  zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;  zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;  rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli¬czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach;  budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;  poznanie parku i lasu jako ekosystemów;  dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znacze¬nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obco¬wania z przyrodą (spacery po lesie, zbieranie grzybów);  kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;  rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego;  rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek „Jesienny kujawiaczek” i „Przepis na zdrowie”, „Małgorzata”, „Lena”, „Tomasz”, „Iza”, określanie nastroju muzyki, akcentowanie pierwszej miary taktu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu, rytmiczne poruszanie się w przestrzeni w określonych układach (koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne i ładne śpiewanie piosenek;  rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS;  rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem;  rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;  rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, muzycznych, plastycznych, słownych (tworzenie opowiadań, stawianie hipotez, snucie przypuszczeń), umiejętności wyrażania emocji w formie pla¬stycznej, muzycznej, ruchowej;  rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie: podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), panowanie nad trudnymi emocjami;  wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy: rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i ich efektów;  zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie – wygląd osoby i miejsca zabawy.

„W deszczowych kropkach”

I Jesienny kujawiaczek na skakance z wiatru skacze Płaszczyk ma w deszczowych kropkach, daj mu uśmiech gdy go spotkasz.

Ref. Kujawiak, kujawiaczek La, la, la, la la, la la, la,la, la. Kujawiak, kujawiaczek m-m-m-m-m-m-m-m

II Jesienny kujawiaczek z rudych liści ma kubraczek Czasem gwiżdże czasem dzwoni Bukiet wrzosów trzyma w dłoni

Ref. Kujawiak, kujawiaczek…

III. Jesienny kujawiaczek czasem w deszczu cicho płacze Nieraz śmieje się do słońca I orzechy z drzewa strąca. Ref. Kujawiak, kujawiaczek

„W spiżarni” W spiżarni na półkach zapasów bez liku Są dżemy, kompoty złoty miód w słoiku I cebula w wianuszku, i grzybki suszone, Są główki kapusty ogórki kwaszone A gdy będzie w zimie tęgi mróz na dworze Zapachnie nam lato, gdy słoik otworzę.

Październik

2021

Gdy rodzice szanują swoich rodziców, a dzieci to widzą, to nie trzeba już uczyć ich szacunku.

Tematyka zajęć

Idzie jesień przez świat Jesienna przyroda Koszyk Pani Jesieni Skarby jesieni

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

 rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja; różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni¬mów (kozak, kurka);  swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;  kształto¬wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;  zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;  zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;  rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli¬czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach;  budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;  poznanie parku i lasu jako ekosystemów;  dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znacze¬nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obco¬wania z przyrodą (spacery po lesie, zbieranie grzybów);  kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;  rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego;  rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek „Jesienny kujawiaczek” i „Przepis na zdrowie”, „Małgorzata”, „Lena”, „Tomasz”, „Iza”, określanie nastroju muzyki, akcentowanie pierwszej miary taktu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu, rytmiczne poruszanie się w przestrzeni w określonych układach (koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne i ładne śpiewanie piosenek;  rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS;  rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem;  rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;  rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, muzycznych, plastycznych, słownych (tworzenie opowiadań, stawianie hipotez, snucie przypuszczeń), umiejętności wyrażania emocji w formie pla¬stycznej, muzycznej, ruchowej;  rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie: podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), panowanie nad trudnymi emocjami;  wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy: rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i ich efektów;  zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie – wygląd osoby i miejsca zabawy.

„W spiżarni” W spiżarni na półkach zapasów bez liku Są dżemy, kompoty złoty miód w słoiku I cebula w wianuszku, i grzybki suszone, Są główki kapusty ogórki kwaszone A gdy będzie w zimie tęgi mróz na dworze Zapachnie nam lato, gdy słoik otworzę.

„W deszczowych kropkach”

I Jesienny kujawiaczek na skakance z wiatru skacze Płaszczyk ma w deszczowych kropkach, daj mu uśmiech gdy go spotkasz.

Ref. Kujawiak, kujawiaczek La, la, la, la la, la la, la,la, la. Kujawiak, kujawiaczek m-m-m-m-m-m-m-m

II Jesienny kujawiaczek z rudych liści ma kubraczek Czasem gwiżdże czasem dzwoni Bukiet wrzosów trzyma w dłoni

Ref. Kujawiak, kujawiaczek…

III. Jesienny kujawiaczek czasem w deszczu cicho płacze Nieraz śmieje się do słońca I orzechy z drzewa strąca. Ref. Kujawiak, kujawiaczek

Czerwiec

2021

:)

Tematyka kompleksowa:

Moje prawa Dżungla Hop, do szkoły! Hop, na wakacje! Wiemy, jak chronić przyrodę

Umiejętności dziecka - 5 latek:

Posługuje się określeniami długości; mierzy długość przedmiotów. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne. Przelicza elementy. Zna cyfry i liczbę 10. Rozróżnia kierunki (strona prawa – strona lewa). Klasyfikuje przedmioty według określonej zasady. Uważnie słucha tekstów literackich. Dzieli słowa na sylaby. Wyróżnia głoski w słowach. Rozpoznaje litery. Jest sprawne manualnie. Rysuje wzory literopodobne. Odczytuje informacje zapisane w formie symboli. Rozwiązuje krzyżówki. Wie, jak wyglądają dzieci żyjące na innych kontynentach. Wie, jak wygląda dżungla i jakie zwierzęta w niej żyją. Wykonuje prace plastyczne i plastyczno-techniczne. Używa chwytu pisarskiego podczas rysowania i pierwszych prób pisania. Utrzymuje porządek w miejscu pracy. Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru. Muzykuje z użyciem instrumentów. Uczestniczy w zabawach dramowych. Uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmicznych i muzycznych. Jest sprawne fizycznie. Wymienia miejsca, w których można spędzać wakacje. Nazywa środki lokomocji. Rozpoznaje nastroje i nazywa emocje. Zna prawa dziecka. Wymienia swoje obowiązki. Współpracuje z koleżankami i kolegami. Radzi sobie w trudnych sytuacjach. Bawi się w szkołę. Stara się dbać o swoje bezpieczeństwo. Rozumie potrzebę dbania o przyrodę (np. segregacji odpadów).

Umiejętności dziecka - 6 latek:

Uczestniczy w zabawach z wykorzystaniem mapy. Konstruuje gry planszowe, ustala zasady gier. Przestrzega zasad gry, współdziała z dziećmi w zabawach i grach. Radzi sobie emocjonalnie z ponoszoną porażką.
Zna swoje prawa i obowiązki. Wie, kiedy jest w Polsce obchodzony Dzień Dziecka. Rozwiązuje zadania z treścią. Określa liczebność zbiorów. Układa z figur geometrycznych obrazki. Przelicza w zakresie 10. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Interesuje się przyrodą. Zna pojęcie: dżungla, zoo, zwierzęta egzotyczne. Rozpoznaje zwierzęta mieszkające w dżungli. Rozwija sprawność ruchową. Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Używa chwytu pisarskiego. Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą. Pisze w liniaturze. Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery. Wysłuchuje w wyrazach głoski. Opowiada historyjki na podstawie obrazków. Zachowuje kolejność zdarzeń, używa określeń związanych z czasem.
Czyta krótkie teksty. Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami. Wie, że po wakacjach będzie uczęszczać do szkoły i jakie ma obowiązki uczeń. Potrafi opowiadać, czym są wakacje. Wie, że wakacje są w lecie. Śpiewa piosenki. Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie. Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy. Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi. Wykonuje prace plastyczne techniką origami, kolażu. Potrafi w pracach plastycznych wykorzystać całą powierzchnię kartki. Wie, co to jest ekologia. Wymienia kilka zasad promujących zachowania proekologiczne.

„Jesteśmy dziećmi”

 1. Na kuli ziemskiej bawią się dzieci, to samo słonko dla wszystkich świeci. Te same gwiazdki błyszczą dla ciebie, które w Afryce widać na niebie.

Ref.: Nieważne, jak na imię masz. Nieważny język, który znasz. Bo chociaż krajów jest tak wiele, wszędzie są twoi przyjaciele! Wiercą się, kręcą jak ziemska kula. Księżyc ich w nocy do snu utula! Nieważne, jak na imię masz. Nieważny język, który znasz. Bo chociaż krajów jest tak wiele, wszędzie są twoi przyjaciele!

 1. Kolega Zulu po dżungli biega, a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa. Eskimos Bubu gra w piłkę z foką, na słoniu jeździ Hindus Namoko.

"Dzieci"

Wszystkie dzieci na całym świecie są takie same – lubią skakać na jednej nodze i lubią zanudzać mamę. Wszystkie dzieci na całym świecie śpiewają wesołe piosenki i byle kamyk, i byle szkiełko biorą jak skarb do ręki. Podobno dzieci na całym świecie bywają niegrzeczne czasem, lecz to nie u nas, nie w naszym mieście – to gdzieś za górą, za lasem…

Czerwiec

2021

:)

Tematyka zajęć

Moje prawa Dżungla Hop, do szkoły! Hop, na wakacje! Wiemy, jak chronić przyrodę

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

Umiejętności dziecka - 5 latek:

Posługuje się określeniami długości; mierzy długość przedmiotów. Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne. Przelicza elementy. Zna cyfry i liczbę 10. Rozróżnia kierunki (strona prawa – strona lewa). Klasyfikuje przedmioty według określonej zasady. Uważnie słucha tekstów literackich. Dzieli słowa na sylaby. Wyróżnia głoski w słowach. Rozpoznaje litery. Jest sprawne manualnie. Rysuje wzory literopodobne. Odczytuje informacje zapisane w formie symboli. Rozwiązuje krzyżówki. Wie, jak wyglądają dzieci żyjące na innych kontynentach. Wie, jak wygląda dżungla i jakie zwierzęta w niej żyją. Wykonuje prace plastyczne i plastyczno-techniczne. Używa chwytu pisarskiego podczas rysowania i pierwszych prób pisania. Utrzymuje porządek w miejscu pracy. Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru. Muzykuje z użyciem instrumentów. Uczestniczy w zabawach dramowych. Uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmicznych i muzycznych. Jest sprawne fizycznie. Wymienia miejsca, w których można spędzać wakacje. Nazywa środki lokomocji. Rozpoznaje nastroje i nazywa emocje. Zna prawa dziecka. Wymienia swoje obowiązki. Współpracuje z koleżankami i kolegami. Radzi sobie w trudnych sytuacjach. Bawi się w szkołę. Stara się dbać o swoje bezpieczeństwo. Rozumie potrzebę dbania o przyrodę (np. segregacji odpadów).

Umiejętności dziecka - 6 latek:

Uczestniczy w zabawach z wykorzystaniem mapy. Konstruuje gry planszowe, ustala zasady gier. Przestrzega zasad gry, współdziała z dziećmi w zabawach i grach. Radzi sobie emocjonalnie z ponoszoną porażką.
Zna swoje prawa i obowiązki. Wie, kiedy jest w Polsce obchodzony Dzień Dziecka. Rozwiązuje zadania z treścią. Określa liczebność zbiorów. Układa z figur geometrycznych obrazki. Przelicza w zakresie 10. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Interesuje się przyrodą. Zna pojęcie: dżungla, zoo, zwierzęta egzotyczne. Rozpoznaje zwierzęta mieszkające w dżungli. Rozwija sprawność ruchową. Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Używa chwytu pisarskiego. Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą. Pisze w liniaturze. Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery. Wysłuchuje w wyrazach głoski. Opowiada historyjki na podstawie obrazków. Zachowuje kolejność zdarzeń, używa określeń związanych z czasem.
Czyta krótkie teksty. Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami. Wie, że po wakacjach będzie uczęszczać do szkoły i jakie ma obowiązki uczeń. Potrafi opowiadać, czym są wakacje. Wie, że wakacje są w lecie. Śpiewa piosenki. Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie. Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy. Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi. Wykonuje prace plastyczne techniką origami, kolażu. Potrafi w pracach plastycznych wykorzystać całą powierzchnię kartki. Wie, co to jest ekologia. Wymienia kilka zasad promujących zachowania proekologiczne.

"Dzieci"

Wszystkie dzieci na całym świecie są takie same – lubią skakać na jednej nodze i lubią zanudzać mamę. Wszystkie dzieci na całym świecie śpiewają wesołe piosenki i byle kamyk, i byle szkiełko biorą jak skarb do ręki. Podobno dzieci na całym świecie bywają niegrzeczne czasem, lecz to nie u nas, nie w naszym mieście – to gdzieś za górą, za lasem…

„Jesteśmy dziećmi”

 1. Na kuli ziemskiej bawią się dzieci, to samo słonko dla wszystkich świeci. Te same gwiazdki błyszczą dla ciebie, które w Afryce widać na niebie.

Ref.: Nieważne, jak na imię masz. Nieważny język, który znasz. Bo chociaż krajów jest tak wiele, wszędzie są twoi przyjaciele! Wiercą się, kręcą jak ziemska kula. Księżyc ich w nocy do snu utula! Nieważne, jak na imię masz. Nieważny język, który znasz. Bo chociaż krajów jest tak wiele, wszędzie są twoi przyjaciele!

 1. Kolega Zulu po dżungli biega, a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa. Eskimos Bubu gra w piłkę z foką, na słoniu jeździ Hindus Namoko.

Maj

2021

:)

Tematyka kompleksowa:

Jestem Polakiem Dbam o przyrodę Moje akwarium Moja mama czarodziejka

Umiejętności dziecka w grupie sześciolatków Układa puzzle, uczestniczy w grach konstrukcyjnych. Rozpoznaje symbole narodowe: flagę, godło i hymn Polski. Uczy się słów i melodii hymnu Polski. Poznaje hymn Unii Europejskiej. Uczy się korzystać z mapy, rozpoznaje symbole na mapie. Przygotowuje w zespołach album o Warszawie. Określa liczebność zbiorów. Przelicza w zakresie 10. Potrafi porównywać długość przedmiotów. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Wie, co to jest ekologia. Wymienia kilka zasad promujących zachowania proekologiczne.
Bierze udział w pracach porządkowych związanych z akcją „Sprzątanie Świata”. Jest zaineresowane informacjami na temat akwarium i uczy się opieki nad rybkami.
Rozpoznaje żółwie, potrafi opisać te zwierzęta i ich zwyczaje. Rozwija sprawność ruchową. Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Używa chwytu pisarskiego. Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą. Pisze w liniaturze. Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery. Wysłuchuje w wyrazach głoski. Czyta krótkie teksty. Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami. Śpiewa piosenki. Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie. Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy. Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi. Samodzielnie przygotowuje prezenty dla najbliższych, stara się wykonać je starannie.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

Kształtujemy poczucie szacunku wobec dziedzictwa kulturowego, utrwalenie wiadomości o stolicy jej herbie, zabytków, usytuowania na mapie Polski. Rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym, utrwalenie wiadomości o wyglądzie godła, flagi, konturów Polski usytuowanie swojej miejscowości w konturach Polski. Rozwijanie postawy proekologicznej. Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi ochrony środowiska Omawianie warunków potrzebnych do wzrostu roślin Poznawanie środowiska przyrodniczego, jakim jest staw Wykorzystujemy wielozmysłową strategię do poznania środowiska przyrodniczego Rozwijamy uczucia miłości i przynależności do swojej rodziny Poznajemy różne sposoby okazywania uczucia miłości i szacunku naszym najbliższym Kształtujemy postawy empatii wobec potrzeb mamy oraz pozostałych domowników

Czarodziejski mam instrument 1,2,3. Czarodziejsko zagrać umiem 1, 2, 3. Dla mamusi ukochanej, Zawsze pięknie roześmianej 1, 2, 3, i 1, 2, 3.

Ref. A gdy mama to usłyszy Coś poruszy się w jej duszy, Puści łezkę, wytrze oko, Bardzo kocha mnie

Czarodziejski mam instrument 1,2,3. Czarodziejsko zagrać umiem 1, 2, 3. Dla tatusia kochanego Przystojnego i mądrego 1, 2, 3, i 1, 2, 3.

Ref. A gdy tata to usłyszy Coś się zmieni w jego duszy , Zrobi zdjęcie, mrugnie okiem Bardzo kocha mnie

Kochani rodzice Wy tak o nas dbacie Chcemy podziękować Mamie oraz Tacie Dajecie nam miłość i nie narzekacie Chcemy podziękować Mamie oraz Tacie Wciąż zapracowani, lecz czas dla nas macie Chcemy podziękować Mamie oraz Tacie Czytacie nam bajki o smoku, piracie Chcemy podziękować Mamie oraz Tacie I pyszne posiłki wciąż nam przyrządzacie Chcemy podziękować Mamie oraz Tacie. Słowa nie wyrażą tego co czujemy Może pięknym graniem Wam podziękujemy. Bo na naszej łące gwarno i wesoło Biedronki i kwiaty wciąż wirują w koło A to wszystko dla Was, bo tak was kochamy Oto niespodzianka którą dla Was mamy.

Maj

2021

:)

Tematyka zajęć

Jestem Polakiem Dbam o przyrodę Moje akwarium Moja mama czarodziejka

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

Umiejętności dziecka w grupie sześciolatków Układa puzzle, uczestniczy w grach konstrukcyjnych. Rozpoznaje symbole narodowe: flagę, godło i hymn Polski. Uczy się słów i melodii hymnu Polski. Poznaje hymn Unii Europejskiej. Uczy się korzystać z mapy, rozpoznaje symbole na mapie. Przygotowuje w zespołach album o Warszawie. Określa liczebność zbiorów. Przelicza w zakresie 10. Potrafi porównywać długość przedmiotów. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Wie, co to jest ekologia. Wymienia kilka zasad promujących zachowania proekologiczne.
Bierze udział w pracach porządkowych związanych z akcją „Sprzątanie Świata”. Jest zaineresowane informacjami na temat akwarium i uczy się opieki nad rybkami.
Rozpoznaje żółwie, potrafi opisać te zwierzęta i ich zwyczaje. Rozwija sprawność ruchową. Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Używa chwytu pisarskiego. Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą. Pisze w liniaturze. Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery. Wysłuchuje w wyrazach głoski. Czyta krótkie teksty. Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami. Śpiewa piosenki. Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie. Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy. Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi. Samodzielnie przygotowuje prezenty dla najbliższych, stara się wykonać je starannie.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

Kształtujemy poczucie szacunku wobec dziedzictwa kulturowego, utrwalenie wiadomości o stolicy jej herbie, zabytków, usytuowania na mapie Polski. Rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym, utrwalenie wiadomości o wyglądzie godła, flagi, konturów Polski usytuowanie swojej miejscowości w konturach Polski. Rozwijanie postawy proekologicznej. Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi ochrony środowiska Omawianie warunków potrzebnych do wzrostu roślin Poznawanie środowiska przyrodniczego, jakim jest staw Wykorzystujemy wielozmysłową strategię do poznania środowiska przyrodniczego Rozwijamy uczucia miłości i przynależności do swojej rodziny Poznajemy różne sposoby okazywania uczucia miłości i szacunku naszym najbliższym Kształtujemy postawy empatii wobec potrzeb mamy oraz pozostałych domowników

Kochani rodzice Wy tak o nas dbacie Chcemy podziękować Mamie oraz Tacie Dajecie nam miłość i nie narzekacie Chcemy podziękować Mamie oraz Tacie Wciąż zapracowani, lecz czas dla nas macie Chcemy podziękować Mamie oraz Tacie Czytacie nam bajki o smoku, piracie Chcemy podziękować Mamie oraz Tacie I pyszne posiłki wciąż nam przyrządzacie Chcemy podziękować Mamie oraz Tacie. Słowa nie wyrażą tego co czujemy Może pięknym graniem Wam podziękujemy. Bo na naszej łące gwarno i wesoło Biedronki i kwiaty wciąż wirują w koło A to wszystko dla Was, bo tak was kochamy Oto niespodzianka którą dla Was mamy.

Czarodziejski mam instrument 1,2,3. Czarodziejsko zagrać umiem 1, 2, 3. Dla mamusi ukochanej, Zawsze pięknie roześmianej 1, 2, 3, i 1, 2, 3.

Ref. A gdy mama to usłyszy Coś poruszy się w jej duszy, Puści łezkę, wytrze oko, Bardzo kocha mnie

Czarodziejski mam instrument 1,2,3. Czarodziejsko zagrać umiem 1, 2, 3. Dla tatusia kochanego Przystojnego i mądrego 1, 2, 3, i 1, 2, 3.

Ref. A gdy tata to usłyszy Coś się zmieni w jego duszy , Zrobi zdjęcie, mrugnie okiem Bardzo kocha mnie

Kwiecień

2021

Życzymy aby Triduum Paschalne i tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa były nadzieją na przyszłość i pokrzepieniem serca.

Tematyka kompleksowa:

Hop, przez płotki! Czekolada Powietrze, ogień, woda, ziemia Tydzień dobrych manier Tańcz, tańcz, tańcz

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

rozwijanie zainteresowań sportem kształtowanie prawidłowej postawy ciała zdobywanie wiedzy i umiejętności kulinarnych doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat kształtowanie postaw proekologicznych uświadomienie dzieciom potrzeby oszczędzania wody budzenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka stosowanie form grzecznościowych w życiu codziennym rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki kształtowanie zainteresowań tańcami ludowymi

Umiejętności dziecka 5 latek:

Współpracuje w zespole. Zna nazwy wybranych dyscyplin sportowych. Rozpoznaje cyfry od 0 do 9. Klasyfikuje elementy według określonych zasad. Przelicza elementy. Porównuje liczebność zbiorów. Dodaje i odejmuje na konkretach. Rozróżnia kierunki względem własnej osoby. Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat. Układa i rozwiązuje zagadki. Tworzy pełnozdaniowe wypowiedzi. Odczytuje globalnie proste wyrazy. Wykonuje ćwiczenia logopedyczne. Rozpoznaje wiosenne rośliny. Zna cztery żywioły. Wie, jak powstaje czekolada. Wie, co to jest kopalnia. Obserwuje proste eksperymenty. Wyciąga wnioski. Wie, jak wygląda ludowy strój góralski. Uczestniczy w zabawach ruchowych. Porusza się w rytm muzyki. Muzykuje w użyciem instrumentów. Śpiewa piosenki. Wie, co to jest balet. Interpretuje ruchem i tańcem słyszaną melodię. Stosuje różne techniki plastyczne: maluje, rysuje, stempluje, wykleja. Rozwija sprawność grafomotoryczną. Prawidłowo trzyma narzędzie piśmiennicze, używa chwytu pisarskiego. Radzi sobie z przeżywaniem emocji, np. podczas zawodów sportowych. Odnosi się z szacunkiem do kolegów i dorosłych. Zna numery alarmowe.

Umiejętności dziecka 6 latek:

Układa kompozycje z figur geometrycznych (tangramy). Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne. Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy. Układa wyrazy z rozsypanki literowej. Określa liczebność zbiorów. Przelicza w zakresie 10. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Zna zasady zdrowego odżywiania. Rozwija sprawność ruchową. Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Używa chwytu pisarskiego. Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą. Pisze w liniaturze. Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery. Wysłuchuje w wyrazach głoski. Czyta krótkie wyrazy. Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami. Wie, jak powstaje czekolada. Porównuje pojemność pojemników podczas zabaw piaskiem. Posługuje się pojęciami przyrodniczymi. Rozwiązuje zagadki i rebusy. Eksperymentuje z wykorzystaniem wiatraczków. Nazywa wybrane gatunki ptaków. Poznaje nazwy tańców i uczy się podstawowych kroków niektórych z tańców, np. krakowiaka, polonez. Śpiewa piosenki. Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie. Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy. Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi.

„Dbam o Ziemię”

 1. Dbać o Ziemię muszą dzieci, segregując wszystkie śmieci.
  Dbać o Ziemię muszą dzieci, segregując wszystkie śmieci. Śmieci tu, śmieci tam, zbieram wszystkie, mówię wam! Śmieci tu, śmieci tam, zbieram wszystkie, mówię wam!
 2. Gdy przyroda zachoruje, zdrowie jej podreperuję. 2x Sprzątnę tu, sprzątnę tam, dbam o Ziemię – mówię wam! Sprzątnę tu, sprzątnę tam, dbam o Ziemię – mówię wam!

„Krasnal Mniam i czekolada”

W pewnym sklepie z czekoladą stoi krasnal Mniam przed ladą i, wyjmując złoty grosik, o tabliczkę grzecznie prosi. Na tabliczce mnóstwo kostek, więc dzielenie będzie proste, bo to zwyczaj jest krasnali, by się wszyscy częstowali. Gości biegnie już gromada, i wnet zniknie czekolada.

Kwiecień

2021

Życzymy aby Triduum Paschalne i tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa były nadzieją na przyszłość i pokrzepieniem serca.

Tematyka zajęć

Hop, przez płotki! Czekolada Powietrze, ogień, woda, ziemia Tydzień dobrych manier Tańcz, tańcz, tańcz

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

rozwijanie zainteresowań sportem kształtowanie prawidłowej postawy ciała zdobywanie wiedzy i umiejętności kulinarnych doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat kształtowanie postaw proekologicznych uświadomienie dzieciom potrzeby oszczędzania wody budzenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka stosowanie form grzecznościowych w życiu codziennym rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki kształtowanie zainteresowań tańcami ludowymi

Umiejętności dziecka 5 latek:

Współpracuje w zespole. Zna nazwy wybranych dyscyplin sportowych. Rozpoznaje cyfry od 0 do 9. Klasyfikuje elementy według określonych zasad. Przelicza elementy. Porównuje liczebność zbiorów. Dodaje i odejmuje na konkretach. Rozróżnia kierunki względem własnej osoby. Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat. Układa i rozwiązuje zagadki. Tworzy pełnozdaniowe wypowiedzi. Odczytuje globalnie proste wyrazy. Wykonuje ćwiczenia logopedyczne. Rozpoznaje wiosenne rośliny. Zna cztery żywioły. Wie, jak powstaje czekolada. Wie, co to jest kopalnia. Obserwuje proste eksperymenty. Wyciąga wnioski. Wie, jak wygląda ludowy strój góralski. Uczestniczy w zabawach ruchowych. Porusza się w rytm muzyki. Muzykuje w użyciem instrumentów. Śpiewa piosenki. Wie, co to jest balet. Interpretuje ruchem i tańcem słyszaną melodię. Stosuje różne techniki plastyczne: maluje, rysuje, stempluje, wykleja. Rozwija sprawność grafomotoryczną. Prawidłowo trzyma narzędzie piśmiennicze, używa chwytu pisarskiego. Radzi sobie z przeżywaniem emocji, np. podczas zawodów sportowych. Odnosi się z szacunkiem do kolegów i dorosłych. Zna numery alarmowe.

Umiejętności dziecka 6 latek:

Układa kompozycje z figur geometrycznych (tangramy). Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne. Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy. Układa wyrazy z rozsypanki literowej. Określa liczebność zbiorów. Przelicza w zakresie 10. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Zna zasady zdrowego odżywiania. Rozwija sprawność ruchową. Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Używa chwytu pisarskiego. Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą. Pisze w liniaturze. Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery. Wysłuchuje w wyrazach głoski. Czyta krótkie wyrazy. Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami. Wie, jak powstaje czekolada. Porównuje pojemność pojemników podczas zabaw piaskiem. Posługuje się pojęciami przyrodniczymi. Rozwiązuje zagadki i rebusy. Eksperymentuje z wykorzystaniem wiatraczków. Nazywa wybrane gatunki ptaków. Poznaje nazwy tańców i uczy się podstawowych kroków niektórych z tańców, np. krakowiaka, polonez. Śpiewa piosenki. Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie. Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy. Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi.

„Krasnal Mniam i czekolada”

W pewnym sklepie z czekoladą stoi krasnal Mniam przed ladą i, wyjmując złoty grosik, o tabliczkę grzecznie prosi. Na tabliczce mnóstwo kostek, więc dzielenie będzie proste, bo to zwyczaj jest krasnali, by się wszyscy częstowali. Gości biegnie już gromada, i wnet zniknie czekolada.

„Dbam o Ziemię”

 1. Dbać o Ziemię muszą dzieci, segregując wszystkie śmieci.
  Dbać o Ziemię muszą dzieci, segregując wszystkie śmieci. Śmieci tu, śmieci tam, zbieram wszystkie, mówię wam! Śmieci tu, śmieci tam, zbieram wszystkie, mówię wam!
 2. Gdy przyroda zachoruje, zdrowie jej podreperuję. 2x Sprzątnę tu, sprzątnę tam, dbam o Ziemię – mówię wam! Sprzątnę tu, sprzątnę tam, dbam o Ziemię – mówię wam!

Marzec

2021

Marzec czas wyczekiwania na wiosnę,w tym roku to również czas Wielkiego Postu i przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. Życzymy wiele sił i pogody ducha.

Tematyka kompleksowa:

Książka Wiosna tuż - tuż Wiosna w lesie Magia teatru

Umiejętności dziecka - 5 latka zdobywane w marcu: Układa historyjki obrazkowe. Określa ciężar przedmiotu. Odwzorowuje układ z figur geometrycznych. Przelicza w zakresie 10. Rozwija sprawność ruchową. Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Używa chwytu pisarskiego. Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą. Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery. Wysłuchuje w wyrazach głoski. Czyta globalnie proste wyrazy. Czyta krótkie wyrazy z drukowanych liter. Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami. Wie, jak powstaje książka. Wie, na czym polega praca bibliotekarza. Rozumie znaczenie pojęć: czytelnia, katalog, wypożyczalnia. Posługuje się symbolami pogody. Nazywa zjawiska atmosferyczne. Nazywa przyrodnicze zwiastuny wiosny. Nazywa wybrane gatunki ptaków. Zna symbole Świąt Wielkanocnych. Wie, co to jest teatr. Potrafi powiedzieć, jak zachować się w teatrze. Śpiewa piosenki. Tańczy przy muzyce. Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie. Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy. Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi. Wykonuje pracę plastyczną z materiałów przyrodniczych. Robi pacynkę z papieru.

Umiejętności dziecka - 6 latka zdobywane w marcu: Układa historyjki obrazkowe. Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy. Układa ciągi rytmiczne. Określa liczebność zbiorów. Odczytuje kod. Przelicza w zakresie 10. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozumie pojęcie: para. Rozwija sprawność ruchową. Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Używa chwytu pisarskiego. Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą. Pisze w liniaturze. Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery. Wysłuchuje w wyrazach głoski. Czyta krótkie wyrazy z drukowanych liter. Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami. Wie, jak powstaje książka. Przygotowuje ilustrację do bajki. Posługuje się pojęciami przyrodniczymi. Rozwiązuje zagadki. Nazywa zjawiska atmosferyczne. Nazywa przyrodnicze zwiastuny wiosny. Zna symbole Świąt Wielkanocnych. Wie, co to jest teatr. Uczestniczy w inscenizacji utworu. Śpiewa piosenki. Tańczy przy muzyce. Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie. Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy. Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi.

„Mar – Marzec” Mar - marzec Czar czarodziej Otwiera swój garnek co dzień Ogrzewa podlewa kwiaty Do syta, czasem na raty. Ref. A ja uśmiecham się choć marzec - Czar czarodziej A ja uśmiecham się po słońcu deszczu, mrozie A ja uśmiecham się to w życiu ważna sprawa A ja uśmiecham się czy leje deszcz czy pada

„Marcowa pogoda” W marcu pogoda kapryśna bywa – To deszcz popada, to mróz potrzyma. Zdarza się czasem burza marcowa, Co nawet Słońce za chmurą schowa. Ale jak wyjdzie, to już grzać będzie I swe promienie rozsypie wszędzie

Marzec

2021

Marzec czas wyczekiwania na wiosnę,w tym roku to również czas Wielkiego Postu i przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. Życzymy wiele sił i pogody ducha.

Tematyka zajęć

Książka Wiosna tuż - tuż Wiosna w lesie Magia teatru

Zadania wychowawczo – dydaktyczne i umiejętności dziecka:

Umiejętności dziecka - 5 latka zdobywane w marcu: Układa historyjki obrazkowe. Określa ciężar przedmiotu. Odwzorowuje układ z figur geometrycznych. Przelicza w zakresie 10. Rozwija sprawność ruchową. Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Używa chwytu pisarskiego. Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą. Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery. Wysłuchuje w wyrazach głoski. Czyta globalnie proste wyrazy. Czyta krótkie wyrazy z drukowanych liter. Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami. Wie, jak powstaje książka. Wie, na czym polega praca bibliotekarza. Rozumie znaczenie pojęć: czytelnia, katalog, wypożyczalnia. Posługuje się symbolami pogody. Nazywa zjawiska atmosferyczne. Nazywa przyrodnicze zwiastuny wiosny. Nazywa wybrane gatunki ptaków. Zna symbole Świąt Wielkanocnych. Wie, co to jest teatr. Potrafi powiedzieć, jak zachować się w teatrze. Śpiewa piosenki. Tańczy przy muzyce. Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie. Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy. Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi. Wykonuje pracę plastyczną z materiałów przyrodniczych. Robi pacynkę z papieru.

Umiejętności dziecka - 6 latka zdobywane w marcu: Układa historyjki obrazkowe. Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy. Układa ciągi rytmiczne. Określa liczebność zbiorów. Odczytuje kod. Przelicza w zakresie 10. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozumie pojęcie: para. Rozwija sprawność ruchową. Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Używa chwytu pisarskiego. Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą. Pisze w liniaturze. Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery. Wysłuchuje w wyrazach głoski. Czyta krótkie wyrazy z drukowanych liter. Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami. Wie, jak powstaje książka. Przygotowuje ilustrację do bajki. Posługuje się pojęciami przyrodniczymi. Rozwiązuje zagadki. Nazywa zjawiska atmosferyczne. Nazywa przyrodnicze zwiastuny wiosny. Zna symbole Świąt Wielkanocnych. Wie, co to jest teatr. Uczestniczy w inscenizacji utworu. Śpiewa piosenki. Tańczy przy muzyce. Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie. Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy. Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi.

„Marcowa pogoda” W marcu pogoda kapryśna bywa – To deszcz popada, to mróz potrzyma. Zdarza się czasem burza marcowa, Co nawet Słońce za chmurą schowa. Ale jak wyjdzie, to już grzać będzie I swe promienie rozsypie wszędzie

„Mar – Marzec” Mar - marzec Czar czarodziej Otwiera swój garnek co dzień Ogrzewa podlewa kwiaty Do syta, czasem na raty. Ref. A ja uśmiecham się choć marzec - Czar czarodziej A ja uśmiecham się po słońcu deszczu, mrozie A ja uśmiecham się to w życiu ważna sprawa A ja uśmiecham się czy leje deszcz czy pada