Przedszkole nr 8

im. Św. Jana Pawła II Sióstr Serafitek w Oświęcimiu
Tel.: +48 33 842 33 20
przedsznr8@bielsko.opoka.org.pl

Aktualności

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w przedszkolu

01 kwietnia 2021

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 praca stacjonarna przedszkola zostaje zawieszona do 11 kwietnia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Otwarcie przedszkola

30 kwietnia 2020

Rząd ogłosił, że od 6 maja dopuszcza możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli dla dzieci rodziców pracujących. Biorąc pod uwagę zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o decyzji podjętej przez organ prowadzący przedszkole, Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zostaną poinformowani mailem w najbliższych dniach.

Przewa w nauczaniu stacjonarnym

26 kwietnia 2020

Zawieszenie zajęć w przedszkolu do 24 maja To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jeżeli nie będzie kolejnych decyzji Ministra Edukacji Narodowej, zajęcia w przedszkolu zostaną wznowione od 25 maja 2020 r. O opiece nad dzieckiem należy powiadomić pracodawcę. Proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej przedszkola www.przedszkoleoswiecim.pl