Przedszkole nr 8

im. Św. Jana Pawła II Sióstr Serafitek w Oświęcimiu
Tel.: +48 33 842 33 20
przedsznr8@bielsko.opoka.org.pl

O Przedszkolu

Przedszkole nr 8 im. Jana Pawła II do którego ma uczęszczać Państwa dziecko położone jest w centrum miasta. Wokół przedszkola znajduje się piękny ogród, gdzie dzieci często spędzają wolny czas. Staramy się na bieżąco odpowiadać potrzebom i wymaganiom naszych wychowanków i ich rodziców, stąd wciąż je przekształcamy i ulepszamy. Podstawowym zadaniem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Początki przedszkola sięgają końca XIX wieku. Jak podają dokumenty archiwum, po wybudowaniu kilku zakładów, jeden z budynków w 1899r. przeznaczono na ochronkę do której uczęszczały dzieci z miasta oraz miejscowego sierocińca ”. W 1900r. do ochronki uczęszczało 75 dzieci, a w 1912r. liczba dzieci dochodziła do 100. Wzrastająca liczba dzieci uczęszczających do ochronki świadczyła o ogromnym zapotrzebowaniu miejscowej ludności oraz o wysokim poziomie nauczania i wychowania.

Większość dzieci pochodziła z rodzin robotniczych a niewielki procent z rodzin urzędników. W 1931r. ochronkę imienia Dzieciątka Jezus przeniesiono z budynku klasztornego do budynku parterowego zakupionego od Gawłowej przy ul. Zatorskiej (dzisiaj ul. Dąbrowskiego 14), przylegającego do posiadłości klasztornej.

Od początku do ochronki uczęszczały dzieci w wieku od 3- 6 lat. W 1921r. na żądanie władz z Ministerstwa Oświaty w Krakowie powstaje regulamin ochronki. Władzom oświatowym zdawano sprawozdanie z działalności instytucji.

Stan dzieci w liczbie 100 utrzymywał się do wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji ochronka była nieczynna. Otwarta została po zakończeniu wojny w 1945r. i poddana zrzeszeniu „Caritas”. Pozostała ona w rękach Zgromadzenia do 28 czerwca 1962r. W tym dniu budynek wraz z urządzeniem przejęły władze państwowe. W dalszym ciągu funkcjonowało przedszkole nr 8 prowadzone przez personel świecki.

W 1990r. staraniem władz zakonnych budynek przedszkolny zwrócono Zgromadzeniu. Po znacznych remontach we wrześniu 1990r. zaczęło funkcjonować jako przedszkole nr 8 Sióstr Serafitek. Przedszkole posiada trzy oddziały, do których uczęszcza łącznie 90 dzieci. Cieszy się ogromnym zaufaniem miejscowej ludności.Przedszkole posiada duże pomieszczenia do zajęć dla dzieci, salę gimnastyczną oraz duże ogródki przedszkolne, oddzielne dla dzieci młodszych i starszych.W ramach zajęć dodatkowych dla dzieci chętnych prowadzone są zajęcia z rytmiki, języka angielskiego oraz zajęcia logopedyczne. W 2004 roku przedszkole obrało sobie za patrona Jana Pawła II. W 2011 roku staraniem organu prowadzącego personelu i rodziców został poświęcony sztandar.

Na niebie firanki, na ziemi baranki, baranki młode Wesoło brykają, figlują, śpiewają, baranki młode W serafitkowym ogrodzie W serafitkowym przedszkolu.

REF. Ojcze, Ojcze, paś owieczki swoje, paś baranki Ojcze, Ojcze, obdarz nas pokojem.

Ogrody miłości, owoce świętości, baranki młode Do nieba wzdychają, papieża kochają, baranki młode Jan Paweł nam błogosławi, kocha i czuwa nad nami.

REF. Ojcze, Ojcze, paś owieczki swoje, paś baranki Ojcze, Ojcze, obdarz nas pokojem.

O przedszkolu

Przedszkole nr 8 im. Jana Pawła II do którego ma uczęszczać Państwa dziecko położone jest w centrum miasta. Wokół przedszkola znajduje się piękny ogród, gdzie dzieci często spędzają wolny czas. Staramy się na bieżąco odpowiadać potrzebom i wymaganiom naszych wychowanków i ich rodziców, stąd wciąż je przekształcamy i ulepszamy. Podstawowym zadaniem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Dziecko uczęszczające do naszego przedszkola będzie nabywało umiejętności w zakresie:

 • Samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych
 • Zgodnego współżycia w zespole rówieśniczym
 • Rozwijania różnorodnych zainteresowań
 • Dostrzegania piękna różnorodnych środowisk przyrodniczych
 • Poprawnego posługiwania się mowa
 • Porządkowania i klasyfikowanie przedmiotów i zjawisk
 • Posługiwanie się poznanymi symbolami i znakami
 • Liczenia
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • Dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie

Dziecko uczęszczające do naszego przedszkola będzie mogło poznawać:

 • podstawowe zasady ochrony środowiska
 • wartości uniwersalne, którymi kierują się ludzie w zyciu
 • będzie wprowadzane w świat symboli i wartości chrześcijańskich

Dziecko uczęszczające do naszego przedszkola będzie miało okazję:

 • obcować ze sztuką
 • wyrażać twórczą postawę w różnych formach ekspresji dziecięcej
 • rozwijać wrażliwość na piękno muzyki
 • oglądać i brać udział w różnych przedstawieniach teatralnych
 • zapoznawać się z rola techniki w życiu człowieka
 • odczuwać potrzebę dbania o czystość osobistą
 • rozumieć rolę ruchu na świeżym powietrzu
 • rozwijać uczucia przywiązania i szacunku do najbliższych członków rodziny

Personel przedszkola

s. Ewa Agnieszka Oczkowska

Dyrektor

s. Edyta Jolanta Malinowska

księgowa intendentka

s. Ludwika Małgorzata Skrzypek

Nauczycielka gr. III

p. Dorota Waliczek

Nauczycielka gr. III

p. Edyta Stańczyk

Nauczycielka gr. II

p. Beata Porowska

Nauczycielka gr. I

p. Zofia Krzak

nauczycielka gr. II

s. Marietta Maria Strączek

pomoc nauczyciela

Zdjęcia przedszkola

Historia przedszkola

Początki przedszkola sięgają końca XIX wieku. Jak podają dokumenty archiwum, po wybudowaniu kilku zakładów, jeden z budynków w 1899r. przeznaczono na ochronkę do której uczęszczały dzieci z miasta oraz miejscowego sierocińca ”. W 1900r. do ochronki uczęszczało 75 dzieci, a w 1912r. liczba dzieci dochodziła do 100. Wzrastająca liczba dzieci uczęszczających do ochronki świadczyła o ogromnym zapotrzebowaniu miejscowej ludności oraz o wysokim poziomie nauczania i wychowania.

Większość dzieci pochodziła z rodzin robotniczych a niewielki procent z rodzin urzędników. W 1931r. ochronkę imienia Dzieciątka Jezus przeniesiono z budynku klasztornego do budynku parterowego zakupionego od Gawłowej przy ul. Zatorskiej (dzisiaj ul. Dąbrowskiego 14), przylegającego do posiadłości klasztornej.

Od początku do ochronki uczęszczały dzieci w wieku od 3- 6 lat. W 1921r. na żądanie władz z Ministerstwa Oświaty w Krakowie powstaje regulamin ochronki. Władzom oświatowym zdawano sprawozdanie z działalności instytucji.

Stan dzieci w liczbie 100 utrzymywał się do wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji ochronka była nieczynna. Otwarta została po zakończeniu wojny w 1945r. i poddana zrzeszeniu „Caritas”. Pozostała ona w rękach Zgromadzenia do 28 czerwca 1962r. W tym dniu budynek wraz z urządzeniem przejęły władze państwowe. W dalszym ciągu funkcjonowało przedszkole nr 8 prowadzone przez personel świecki.

W 1990r. staraniem władz zakonnych budynek przedszkolny zwrócono Zgromadzeniu. Po znacznych remontach we wrześniu 1990r. zaczęło funkcjonować jako przedszkole nr 8 Sióstr Serafitek. Przedszkole posiada trzy oddziały, do których uczęszcza łącznie 90 dzieci. Cieszy się ogromnym zaufaniem miejscowej ludności.Przedszkole posiada duże pomieszczenia do zajęć dla dzieci, salę gimnastyczną oraz duże ogródki przedszkolne, oddzielne dla dzieci młodszych i starszych.W ramach zajęć dodatkowych dla dzieci chętnych prowadzone są zajęcia z rytmiki, języka angielskiego oraz zajęcia logopedyczne. W 2004 roku przedszkole obrało sobie za patrona Jana Pawła II. W 2011 roku staraniem organu prowadzącego personelu i rodziców został poświęcony sztandar.

Hymn przedszkola

Na niebie firanki, na ziemi baranki, baranki młode Wesoło brykają, figlują, śpiewają, baranki młode W serafitkowym ogrodzie W serafitkowym przedszkolu.

REF. Ojcze, Ojcze, paś owieczki swoje, paś baranki Ojcze, Ojcze, obdarz nas pokojem.

Ogrody miłości, owoce świętości, baranki młode Do nieba wzdychają, papieża kochają, baranki młode Jan Paweł nam błogosławi, kocha i czuwa nad nami.

REF. Ojcze, Ojcze, paś owieczki swoje, paś baranki Ojcze, Ojcze, obdarz nas pokojem.